Dette er de økonomiske fordelene med å være gift

ILLUSTRASJONSFOTO: Pixabay

Rundt 50.000 nordmenn gifter seg i år. Ser man bort fra det romantiske, kan det være flere fordeler med å være gift. Det gjelder både under ekteskapet, men også ved en eventuell skilsmisse.

Ifølge Lignings-ABC lignes ektefellers formue alltid under ett. Når det gjelder alminnelig inntekt og personinntekt, kan ektefeller selv velge om de vil lignes sammen i skatteklasse 2 eller hver for seg i skatteklasse 1.

En forutsetning for å lignes sammen i skatteklasse 2, er imidlertid at det er etablert et felles hjem før utløpet av inntektsåret.

Hvis du gifter deg før 31. oktober i år, blir du automatisk oppført som gift i selvangivelsen som kommer neste vår. Gifter du deg senere, kan den av dere som har lavest inntekt i selvangivelsen kreve å bli lignet sammen med den andre.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Annonse:
 

Ektefeller kan spare tusenvis av skattekroner

Fordelen med skatteklasse 2 er blant annet at om den ene av ektefellene har inntekt og den andre ikke. En typisk situasjon kan være hvis den ene er student og den andre yrkesaktiv. Da kan den yrkesaktive med inntekt få utnyttet personfradraget til den som er student og ikke har inntekt.

Personfradraget i klasse 1 for inntektsåret 2016 er 51.750 kroner, mens fradraget i klasse 2 er 76.250 kroner. Den som har inntekt får på denne måten drøyt 6000 lavere skatt, sammenlignet med om dere hadde vært samboere.

Lavere formuesskatt

Et annet eksempel på at det kan lønne seg å være gift, er når den ene har formue og den andre ikke.

La oss si at person A har tre millioner kroner i nettoformue, mens person B har null. Dersom person A ikke var gift, ville formueskatten blitt på 13.600 for inntektsåret 2016.

Ved å gifte seg med person B vil formuene lignes sammen, og formueskatten krympe til 1700 kroner. Altså en besparelse på nesten 12.000 kroner.

Les også: Dette er de mest populære reisemålene for bryllupsferien

Fordeling av gjeldsrenter

Gifte kan dessuten fritt fordele gjeldsrenter mellom seg. Har den ene lav inntekt og ikke får utnyttet hele rentefradraget, så kan dette overføres til ektefellens selvangivelse.

Dette til forskjell fra samboere, hvor gjeldsrentene som står oppført i selvangivelsen må samsvare med det faktiske eierforholdet mellom de to.

Forklar gjerne under post 5.0 at dere har gjort en korrigering mellom ektefeller.

Les også: Dette kan få fastrentene på boliglån til å stige fra høsten av

Andreas Poulsson

Senioradvokat og leder for familierettsavdelingen i Codex Advokat Oslo, Andreas Poulsson. FOTO: Codex Advokat Oslo

Samlivsbrudd eller død

Hvetebrødsdagene varer ikke evig for alle ektepar. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble inngått 22.738 ekteskap i 2015, mens 9306 par tok ut skilsmisse. Det er noenlunde de samme tallene som året før.

Hva er så fordelene med å være gift, dersom dere velger å gå fra hverandre eller om den ene dør?

– Formuen som er ervervet under ekteskapet deles i utgangspunktet likt mellom ektefellene når ekteskapet opphører. Det som kan være en stor fordel for den ene parten, er som som regel en stor ulempe for den andre, sier Andreas Poulsson, senioradvokat og leder for familierettsavdelingen i Codex Advokat Oslo.

I det legger han at den som i utgangspunktet har mest midler, vil komme best ut av et samlivsbrudd økonomisk sett som samboer.

Den økonomisk svakere part, som kanskje har vært mer hjemme med felles barn, sikres derimot bedre med et ekteskap.

Bedre regulert

– Som gift blir man favnet av et grundig lovverk som regulerer hvordan verdier skal fordeles ved samlivsbrudd. Dette gir begge parter klarere regler og skillelinjer, uten at å sette opp en hel del avtaler som samboere må gjøre. Samtidig er det rom for gifte å gjøre avtaler for å ivareta begges interesser, sier Poulsson.

Dette gir gifte både forutsigbarhet og fleksibilitet, ifølge Poulsson. Han mener ektepar bør vurdere å inngå tilleggsavtaler i de tilfellene hvor lovverket ikke gir ektefellene det resultatet de ønsker.

– En typisk felle er for eksempel om en kvinne flytter inn hos en mann, og legger sin karriere på vent i en periode. Da vil kvinnen ha mindre inntekt og få lavere pensjonsopptjening, selv om hun bidrar til at mannen kan opprettholde eller øke sin arbeidskapasitet utenfor hjemmet. Hun vil samtidig måtte begynne lavere på karrierestigen etter et samlivsbrudd, noe som vil koste henne dyrt i form av lavere lønn resten av livet. Slike hensyn er viktige å ta hensyn til i eventuelle avtaler mellom ektefeller, sier Poulsson.

Han presiserer at dette er enda viktigere for samboere å sikre den svake part om de velger samme arbeidsfordeling.

Les også: Globale aksjefond sliter med å levere god avkastning: Sjekk ut hvordan ditt fond har prestert

Sikrer arverettighetene bedre

Gifte har dessuten bedre arverett enn samboere. Samboere uten barn har for eksempel ingen arverett på hverandre, med mindre de selv har opprettet et testamente.

– Som gift har du flere muligheter til å inngå ulike avtaler som ivaretar ektefellenes økonomiske situasjon ved den enes død. Dette kan man ikke i like stor grad gjøre som samboer. Retten til å sitte i uskiftet bo er dessuten betydelig bedre for gifte, sier Poulsson.

Når det er barn involvert og den avdøde hadde stor formue, kan ekteskapet spesielt gjøre store utslag for den gjenlevende.

– Hvis du er gift og har barn med avdøde, har du rett på en fjerdedel av verdiene. Hvis dere derimot hadde vært samboere, så vil du ha rett på 4 G (cirka 370.000 kroner) og barna resten. Det kan være forskjellen på om du må selge boligen eller ikke, sier Poulsson.

Ektepakt kan være aktuelt for noen

På spørsmål om ektepakt er noe ektepar bør ha, svarer advokaten følgende:

– Det spørs hvordan man vil ha det, og må vurderes fra forhold til forhold. Skjevdelingsregelen i ekteskapsloven gjør dette mindre aktuelt, men min anbefaling er å reflektere over hva som vil skje økonomisk ved en skilsmisse eller den enes død. Kommer du frem til at du kommer dårlig ut av det, bør dere avtale noe annet i forkant av ekteskapet.

Skjevdelingsregelen sier at eventuelle eiendeler før ekteskapet ble inngått, gaver fra den andre ektefellen og arv kan holdes utenfor delingsoppgjøret.

– Der hvor det er særkullsbarn og felles bolig med i bildet, er et godt eksempel hvor ektepakt er å anbefale. Det kan ofte være vanskelig for gjenlevende ektefelle å beholde boligen samtidig som man skal løse ut særkullsbarna, sier Poulsson.

En ektepakt må være bevitnet av to vitner for å være gyldig, og den må sendes til Ekteskapsregisteret for tinglysning for å være gyldig ovenfor kreditorer.

Hvis ektepakten også gjelder fast eiendom, må den i tillegg tinglyses på eiendommen.

Les også: Jan Helge gikk for varmepumpe, fikk 39.000 kroner i støtte og reduserte energiforbruket med 45 prosent

Dette kan komplisere skillsmisseoppgjøret

– Det som ofte kompliserer skillsmisseoppgjør, er at skjevdelingsmidlene har blitt pulverisert. Det vil si at i løpet av et langt ekteskap kan det ha blitt foretatt så mange disposisjoner at det ikke lenger er mulig å gjøre rede for hvilke skjevdelingsmidler som er i behold, sier Poulsson.

Det er kun eiendeler, arv og gaver som fortsatt er i behold og kan spores, som holdes utenfor likedelingen ved ekteskapsbrudd.

– Mitt råd er derfor å ha mest mulig kontroll på skjevdelingsmidlene. Unngå å bruke dette på løpende forbruk, men heller invester i varige verdier som for eksempel bolig eller annen sparing, sier Poulsson, før han legger til:

– Det er også viktig å være oppmerksom på at hvis en av partene har skjevdelingsmidler i boligen, skal verdiene ikke likedeles selv om man eier boligen i fellesskap med 50 prosent hver. I disse tilfellene bør man være varsom med å bruke boliglånet til mye annet enn bolig, da den som har krav på minst av verdiene i boligen kan risikere å stå på bar bakke ved et samlivsbrudd, sier Poulsson.

Han avslutter med å si at kvitteringer, bankutskrifter og avtaler kan være gull verdt å ta vare på.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook