Næringsdrivende og selskaper trenger ikke levere skattemeldingen før 31. august

Næringsdrivende og selskaper har i år fått utsatt frist til å levere skattemeldingen. Foto: Skjermdump fra Skatteetaten.no.

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august. Oppfordringen er likevel å levere så raskt som mulig.

For å lette byrden som har oppstått i kjølvannet av koronaviruset, har regjeringen besluttet å utsette fristen for innlevering av skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper, meldte Finansdepartementet før helgen.

– Mange har andre ting å tenke på akkurat nå. Næringslivet er i en situasjon hvor det brukes mye ressurser på å redde virksomheten og arbeidsplasser, og mange vil derfor ikke klare å levere skattemeldingen innen dagens frist, sier finansminister Jan Tore Sanner i meldingen.

Også regnskapsførere og revisorer opplever store utfordringer med å overholde gjeldende frist for kundenes skattemelding.

På kort sikt har de måttet sette seg inn i flere nye regler for å kunne bistå og veilede sine kunder i en krevende tid.

I tillegg har også mange regnskapsførere og revisorer utfordrende arbeidsforhold på grunn av smitteverntiltak, som hjemmeskole og –barnehage.

For at Skatteetaten skal få forsvarlig tid til å kvalitetssikre grunnlaget for skatteoppgjøret og foreta forsvarlige skjønnsfastsettelser, utsettes fristen i tre måneder til 31. august.

Les også: Dette betyr koronakrisen for din økonomi

Annonse:


Skatteetaten er positive til utsatt frist

– Næringslivet er i en krevende situasjon akkurat nå med mange oppgaver å håndtere. Vi vet også at regnskapsførere og revisorer opplever store utfordringer med å bistå alle som trenger hjelp. Det er positivt at Finansdepartementet har besluttet å lette på byrden ved å utsette fristen for levering av skattemelding for næringsdrivende. På denne måten får både selskaper og personlig næringsdrivende og deres rådgivere bedre tid til å hente inn og rapportere de nødvendige opplysningene, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en kommentar.

Det vil ikke gis utsettelse utover fristen i slutten av august, og skattedirektøren oppfordrer næringsdrivende til å bruke minst mulig av de ekstra tre månedene.

– Skatteetaten trenger den viktige informasjonen som næringsdrivende sender inn i skattemeldingen som grunnlag for å fastsette riktig skatt. Derfor oppfordrer vi til at næringsdrivende leverer skattemeldingen så tidlig som de klarer innen den nye fristen. Det samme gjelder for rapportering av alle pliktige opplysninger, understreker skattedirektøren.

Skatteetaten besluttet allerede 25. mars at tvangsmulkt for forsinket skattemelding for næringsdrivende stoppes midlertidig. Dette gjelder også med utvidet frist.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Politiet advarer mot svindlere som stjeler ansattes lønnsutbetalinger

To norske oppfinnelser rangert blant de 100 beste i Time Magazine

Dette må gifte, samboere og småbarnsforeldre sjekke i skattemeldingen

Privatøkonom mener banker og forsikringsselskap bevisst sprer pensjonsfrykt

Nordeas største eier: Kundene bør betale for å ha penger i banken