Skatteetaten


Skatteetaten har økt kontrollen av verdier i utlandet

Riksrevisjonen har undersøkt Skatteetatens arbeid med å avdekke norske skattepliktiges inntekter og formuer i utlandet for årene 2017-2021. Skatteetaten støtter de viktigste anbefalingene og har allerede økt antallet kontroller. I…Utfordret politikerne på skattefradragsordningen

På Arendalsuka utfordret Fundraising Norge og medlemmene politikerne til å reversere halveringen av skattefradragsordningen. Frivillighetens år fikk ikke det startskuddet vi alle håpet på. Regjeringen åpnet året med å halvere…