Rapporteringsplikt for utleiere synliggjør milliardinntekter som beskattes

skatteetaten Skatteetaten på nett, illustrasjonsbilde. Foto: Skatteetaten.

Airbnb-utleiere og andre formidlere av utleie tjente over 6 milliarder kroner i utleieinntekter i fjor, viser tall fra Skatteetaten. På grunn av rapporteringsplikt meldes inntektene til Skatteetaten for beskatning.

Fra og med 1. januar 2020 innførte Skatteetaten rapporteringsplikt for selskaper som formidler utleie av eiendom. Det betyr at Airbnb og andre formidlere av utleie plikter å melde fra til skattemyndighetene om hva hver enkelt utleier tjener.

Over 6 milliarder i utleieinntekter

Tallene fra Skatteetaten viser at milliardbeløp i leieinntekter nå innrapporteres til Skatteetaten, opplysninger som brukes i skattemeldingen.

– Vi får stadig flere opplysninger fra tredjeparter, blant annet fra formidlingsselskaper av korttidsutleie. Det gir oss bedre oversikt over hvor mange som har inntekter fra utleie, og det blir også enklere for oss å fylle det ut riktig i skattemeldingen, sier Elisabeth Fischer, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

  • I 2020 ble over 5,3 milliarder kroner i leieinntekter innrapportert til Skatteetaten, og i 2021 var dette økt til over 6,1 milliarder kroner.
  • Antall opplysningspliktige formidlere har økt fra 57 i 2020 til 68 i 2021.

– Delingsøkonomienvokser, og vi må være fremtidsrettet for å finne gode løsninger. Rapporteringsplikten her er et godt eksempel på det, og vi er godt fornøyde med at det er på plass, fortsetter Fischer.

Forventer økt reiseaktivitet

– Selv med den reduserte reiseaktiviteten som var i 2020 og 2021 på grunn av kraftige nedstengninger, ser vi at beløpene er omfattende. Inntektene ventes å øke vesentlig nå som hverdagen er tilbake og reiseaktiviteten tar seg opp igjen i 2022 og 2023, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Tallene viser hvor viktig det var å få på plass rapporteringsplikten. Tidligere hadde vi ingen oversikt over omfanget av denne type utleie, og vi fryktet at store skattepliktige beløp gikk under radaren til myndighetene. Nå kan myndighetene kreve inn den skatten de har rett på, og vi har fått et rettferdig skatteforhold mellom tradisjonelle aktører og delingsøkonomiaktører, fortsetter Krohn Devold.

– Airbnb har vokst seg store, også i Norge. Utviklingen er positiv fordi gjestene får mer å velge i, men nye aktører må betale skatt på lik linje med det tradisjonelle hotellmarkedet. Nå har norske skattemyndigheter endelig fått en oversikt over omfanget, og vi håper at flere av skatteinntektene fra Airbnb-utleie kan bidra til å styrke turistkommunners budsjetter fremover, sier NHO Reiseliv-direktøren.