Enighet i forhandlingene om funksjonæravtalen

møte avtale Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Parat og Virke kom torsdag ettermiddag til enighet om funksjonæravtalen. Oppgjøret sikrer reallønnsvekst til alle medlemmer.

Funksjonæravtalen omfatter ansatte på kontor, i butikk og innen ekspedisjon.

Oppgjøret havnet innenfor rammene i frontfaget, med reallønnsvekst til alle medlemmer. Partene er enige om et generelt tillegg på kr 1,50 pr time. Sammen med endringene i garantilønn, som ble avtalt i mars, innebærer dette en økning av timelønnen på 6,50 kroner på lønnstrinn 6.

I tillegg ble det under forhandlingene enighet om endringer i sykepengeordningen. Den skal nå sikre full lønn under sykdom i tre måneder. I tillegg skal det forhandles lokalt.

Parat har dermed fått gjennomslag for sine hovedkrav.

– Vi er godt fornøyde med det fremforhandlede resultatet, sier Parats forhandlingsleder, Thomas Lilloe.