Virke
Moderat økning i matprisene

Tall fra SSB viser at matprisene har gått opp 1,7 prosent det siste året. Den totale konsumprisindeksen har gått opp med 5,4 prosent i samme…


Enighet i forhandlingene om funksjonæravtalen

Parat og Virke kom torsdag ettermiddag til enighet om funksjonæravtalen. Oppgjøret sikrer reallønnsvekst til alle medlemmer. Funksjonæravtalen omfatter ansatte på kontor, i butikk og innen ekspedisjon. Oppgjøret…


Ingen økning i matprisene siste året

Tall fra SSB viser at matprisene ikke har steget den siste tolvmånedersperioden. Den totale konsumprisindeksen har gått opp med 4,5 prosent i samme periode. Matvareprisene…


Slik avslører du falske nettbutikker

Syv av ti sier de kunne blitt lurt av falske nettbutikker, ifølge undersøkelse. En rekordhøy netthandel kan gi svindlerne en god førjul, med mindre du ser forskjell på falske og ekte nettbutikker.