Private skoler og helseinstitusjoner i Sverige kan få profitt-tak

Ilmar Reepalu leder den svenske regeringens utredning om private gevinster i velferden. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Jenny Andersson, News Øresund/ Flickr.com

Private selskaper innen utdanning og helse i Sverige kan få strenge restriksjoner på hvor store overskudd de kan å ha. Den svenske regjeringen vil unngå at offentlige skattekroner havner som gevinst i lommen på private aktører.

Et utvalg nedsatt av den svenske regjeringen har undersøkt lønnsomheten til private skoler og helseinstitusjoner som mottar statlig støtte i vårt naboland.

Konklusjonen er at disse i gjennomsnitt tjener mer enn dobbelt så mye som andre selskaper i tjenestesektoren. Det gjelder uansett om avkastning på egenkapitalen, operativ kapital eller totalkapitalen legges til grunn.

Lederen for utvalget, Ilmar Reepalu, skriver blant annet følgende i et debattinnlegg i Svenska Dagbladet:

«De ressursene som gjennom demokratiske beslutninger settes av til velferd, bør også i hovedsak gå til å utvikle og forbedre den.»

Les også: Forsikringsselskap vil ha påbud om vinterdekk. NAF er uenig

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Gevinsttak på syv prosent

Derfor foreslår utvalget at avkastningen på operativ kapital i slike selskaper maksimalt kan være syv prosentpoeng over statslånsrenten. Med operativ kapital menes de midlene som faktisk brukes i virksomheten. 

En slik regulering skal sikre at mesteparten av midlene blir i selskapene, og kommer barn, elever, pasienter og brukere til gode. Samtidig skal det sikre at eierne får en tilfredsstillende avkastning på sin investerte kapital.

Et eget tilsyn skal følge med på at reglene blir fulgt opp i praksis.

Ifølge Sveriges Television (SVT) tillater ikke Danmark private selskaper å tjene penger på skolesektoren, men på eldreomsorg finnes det derimot ingen tilsvarende begrensninger.

Næringslivsorganisasjonen Virke kunne ikke uttale seg i dag om hvor sannsynlig de tror at et slikt forslag kan komme i Norge, og evt. hva de hadde syntes om det.

Les også: Strømprisen steg hele 27 prosent i oktober

Les også: Dette er kombinasjonsfondene som tar mest og minst betalt for aksjeforvaltningen