Gi ditt bidrag til aksjonen Lions Røde Fjær!

lions Ditt bidrag til Lions Røde Fjær gir flere barn med funksjonsnedsettelser mulighet til å bli mer aktive og deltagende. Foto: Christine Stokkebryn.

Førstkommende helg, lørdag 12. og søndag 13. februar, skal medlemmer av Lions Norge, gode medhjelpere fra idrettsklubber og andre, gå dør-til-dør eller stå med bøsser der hvor folk er. Inntektene fra aksjonen går til bygging av et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter.

Pandemien har skapt utfordringer, også for medlemmene i Lions. Den fantastiske frivillige innsatsen de vanligvis gjør for dem som trenger det mest, i inn- og utland, har blitt betydelig redusert.

Dette gjelder spesielt innsamlinger til programmer og prosjekter, slik som Lions Røde Fjær. Denne landsomfattende aksjonen skulle vært arrangert i 2020 som den 9 aksjonen siden 1966. Dengang ble det samlet inn et betydelig beløp, nesten 90 millioner kroner (i 2020-verdi), som bygget Beitostølen Helsesportsenter (BHSS).

Nok en gang skal aksjonens innsamlede midler gå til BHSS, og bygging av et familie- og kompetansehus.

– Vi i Lions er veldig stolte over at vi nok en gang kan bidra til BHSS slik at enda flere barn med funksjonsnedsettelse kan få utvikle sine ferdigheter, sier Hroar Thorsen, generalsekretær i Lions og innsamlingsleder for Lions Røde Fjær.

Bøsseinnsamlingen 12. og 13 februar 2022 blir en kombinasjon av digitale innsamlinger og bøssebæring. Noen steder i landet velger de frivillige bort dør-til-dør aksjonen på grunn av et høyt smittetrykk. Bøssene vil da dukke opp andre steder der folk er, gjerne med informasjonstands og aktiviteter.

Beitostølen Helsesportsenter er verdensledende innenfor re-/habilitering for barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå.

– Vi opplever at medlemmene i Lions er svært stolte over hva BHSS har fått til i mer enn 50 år. Klubber over hele landet er nå klare for å delta i aksjonen, sier leder av hovedkomiteen for Lions Røde Fjær, Henning Cook.

–  Lions Røde Fjær skulle vært gjennomført i 2020, men pandemien har utsatt aksjonen to ganger. Nå appellerer vi til alle om å gi et bidrag til Lions Røde Fjær og til beste for Beitostølen Helsesportsenter. Ta vel imot bøssebærerne på din egen dør eller bøssebærerne på et utfartssted, kjøpesenter eller lignende, avslutter Thorsen.