Moderat økning i matprisene

virke Vibeke Andersen, bransjedirektør for dagligvare i Virke. Foto: Virke.

Tall fra SSB viser at matprisene har gått opp 1,7 prosent det siste året. Den totale konsumprisindeksen har gått opp med 5,4 prosent i samme periode.

– Årsveksten i matprisene er moderat. Det er positivt for forbrukerne i en tid med høye priser på strøm og drivstoff, sier Vibeke Andersen, bransjedirektør for dagligvare i Virke.

I perioden 2010-2021 har matprisene vokst mindre enn prisene ellers i samfunnet. Virkes egne beregninger, basert på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at årlig, gjennomsnittlig vekst i matprisene i perioden var 1,4 prosent. Den gjennomsnittlige prisveksten i samme periode var på 2,1 prosent. I 2021 gikk matprisene ned med 2 prosent (SSB).  

– At matprisene har en moderat vekst de siste tolv måneder bekrefter dette bildet, sier Andersen.

Matprisene svinger gjennom året 

Matvareprisene svinger mye gjennom året, gjerne etter faste mønstre. Prisene på mat og drikke går normalt ned i tilbudsperioder som før jul, påske og skolestart, og går opp i februar og juli blant annet som følge av prisjusteringer fra leverandørene. Matvareprisene bør derfor ses over tid.