Ny undersøkelse: Billig drivstoff er viktigste elbilfordel

elbil Elbil lading, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Halvparten av de spurte i en undersøkelse Norstat har gjennomført for NAF sier at lavere drivstoffutgifter er den viktigste elbilfordelen. – Det er viktig å komme tilbake til en stabil strømpris for at dette skal fortsette å være viktigste elbilfordel, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I samme undersøkelse svarer én av fire at de er mindre interessert i elbil på grunn av de høye strømprisene.

– Til tross for høye strømpriser, er elbil lønnsomt sammenlignet med bensin- og dieselbil, slår Sødal fast. – Men mer normale strømpriser er å foretrekke både for fylling av elbilen og strømforbruket i egen bolig, fortsetter han.

Nummer to på lista over viktigste elbilfordeler er fritak for moms og avgifter når du kjøper en elbil. Mer enn én av fire svarer at dette er viktigste fordel.

– Dette viser at regjeringen må vise edruelighet i innføringen av moms på elbiler hvis de ønsker å nå målet om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler, mener NAF-rådgiveren.

Regjeringen har varslet moms på den delen av kjøpesummen som er over 600 000 kroner, men har ikke sagt når dette kommer. Antagelig kommer denne momsen fra 2023. Samtidig opplever bilbransjen forsinkelser i produksjonen grunnet koronapandemien og krigen i Ukraina.

– Vi mener at innføringen av moms bør utsettes. Mange har bestilt seg bil som først kommer i 2023 på grunn av forsinkelsene. De bør slippe moms, sier Nils Sødal.

På tredjeplass over viktigste fordeler ved kjøp av elbil, kommer fritak eller billigere bompenger. Én av ti har dette som sin viktigste elbilfordel.

– Regjeringen har signalisert at de ser på muligheten for at elbiler skal betale det samme som bensin- og dieselbiler i bomringene i byene. Dette advarer vi imot, sier Sødal.

– Problemet med bompenger i byene forsvinner ikke av at flere bilister må betale mer. Bompenger i by er en stor selvmotsigelse. Bompengene skal både redusere bilbruken, og finansiere stadig dyrere og flere prosjekter. Det går ikke i hop, advarer Nils Sødal.