3 av 4 i Viken og Oslo tar grep for å håndtere økte utgifter

SpareBank 1 Østlandet Privatøkonom Elisabeth Landsverk i SpareBank 1 Østlandet. Foto: SpareBank 1 Østlandet..

Ifølge en ny undersøkelse har over halvparten av innbyggerne i regionen redusert strømforbruket, mens 3 av 10 har kuttet i matbudsjettet. 1 av 3 har gjort tiltak for å øke lønn eller inntekter.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons analyse på oppdrag fra SpareBank 1. 1 av 3 blant de spurte i Viken og Oslo svarer at de er ganske eller svært bekymret for sin privatøkonomi, mens omtrent 1 av 10 ikke bekymrer seg i det hele tatt.

– Mange har kontroll på økonomien sin og er forberedt på kostnadsøkningene. Samtidig er stadig flere bekymret over økende utgifter i husholdningsbudsjettet, og flere vil fremover kjenne at de får en strammere økonomi enn de har vært vant til de siste årene. Er du bekymret bør du skaffe deg oversikt over din privatøkonomi, og redusere utgifter og forbruk der det er mulig. Ta kontakt med banken din om du er bekymret for din økonomiske situasjon eller trenger råd, oppfordrer Elisabeth Landsverk, privatøkonom i SpareBank 1 Østlandet.

Strøm og matutgifter bekymrer mest

De høye strømregningene bekymrer flest i Viken og Oslo, etterfulgt av høye matpriser. Rundt halvparten av de spurte er bekymret for dette. I tillegg er 1 av 3 bekymret for uforutsette utgifter.

– Dette sammenfaller med resultater fra undersøkelser vi gjorde før sommeren. Priser på både strøm og mat har økt betraktelig, og det er naturlig at dette opptar mange, sier Landsverk.

Økt bekymring for renta

I tillegg viser tallene at 1 av 3 i Viken og Oslo bekymrer seg over høyere renter.

– Dette er en økning sammenlignet med det vi så før sommeren og har sammenheng med Norges Banks hyppige rentehevinger. I tillegg varsler sentralbanken ytterligere renteøkninger fremover. Økte lånekostnader vil spise mer av husholdningsbudsjettet for folk fremover, sier Landsverk.

Tar grep

Samtidig som flere er bekymret, tar mange grep og tilpasser seg de økte kostnadene.

– 3 av 4 opplyser at de har tatt ett eller flere grep for å håndtere stigende priser og økte renter. Over halvparten har kuttet i strømforbruket, mens mange også har kuttet i matutgifter og ferieutgifter, samt droppet større innkjøp. I tillegg svarer 1 av 3 at de har gjort tiltak for å øke inntekt eller lønn, hovedsakelig ved å jobbe mer eller selge ting, sier Landsverk.

Kun 1 av 10 har laget et budsjett for familiens økonomi.

– Dette er noe alle burde gjøre. Da får du god oversikt, og det er enklere å se hva pengene går til. Du finner garantert noe du kan kutte ut. Bruk nettbanken aktivt, mange banker har gode verktøy for å gi deg oversikt over pengebruken din, sier Landsverk.

discoverUrl targetUrl trackingUrl
discoverUrltargetUrltrackingUrl
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D1682171%26%23038%3Bmedia_id%3D58186rel%3Dnofollowhttps://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=1682171&media_id=58186rel=nofollow
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=%23#
https://aslinkhub.com/?bid=2312553&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312553%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312554&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312554%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312548&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312548%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312551&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312551%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312557&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312557%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fnestebank.no%2Flane%2Fhttps://nestebank.no/lane/
https://aslinkhub.com/?bid=2312556&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312556%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D41418%26%23038%3Bmedia_id%3D97785%26%23038%3Brel%3Dnofollowhttps://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=41418&media_id=97785&rel=nofollow
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D1336849%26%23038%3Bmedia_id%3D58186https://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=1336849&media_id=58186
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=http%3A%2F%2Fpresse.no%2Fpfu%2Fetiske-regler%2Fvaer-varsom-plakaten%2Fhttp://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwedigitize.dk%2Fhttps://wedigitize.dk/