SSB

Krever fjerning av veibruksavgiften

Drivstoffprisene økte mer enn prisene på både strøm og matvarer i fjor, og fortsetter å holde seg på et høyt nivå. Nå krever Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) kutt i drivstoffavgiftene…

– Vi forventer økt minstepensjon

Pensjonistforbundet er bekymret for landets minstepensjonister, som rammes ekstra hardt av den formidable prisveksten på mat og strøm. Regjeringspartiene Ap og Sp lovet i Hurdalsplattformen å øke minstepensjonen og SV…
Prisene har steget med 6,9% på 12 måneder

Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,9 prosent de siste tolv månedene, som er mer enn økonomene ventet. Ikke siden juni 1988 har tolvmånedersveksten vært høyere, melder Document. Dette er 0,4 prosentpoeng opp…


Hva er inflasjon?

Mange snakker om inflasjon og ordet brukes ofte i media, men ikke alle vet nøyaktig hva inflasjon er for noe. Inflasjon er når prisene på varer og tjenester går opp…


Dagligvare går ned og grensehandelen øker

Juli er måneden vi grensehandler mest. Det bidrar til at omsetningen i dagligvarebransjen har gått betydelig ned. Det viser varehandelsindeksen fra SSB. Detaljhandelen hadde en omsetningsnedgang på 6,7 prosent i…


Historisk høy prisvekst på matvarer

Statistisk sentralbyrå (SSB) har onsdag morgen offentliggjort nye inflasjonstall, som viser at den generelle prisstigningen har vært på 6,8 prosent de siste tolv månedene, melder Document. Det er et halvt prosentpoeng…Grensehandelen øker betydelig

Som ventet viser den utvidede grensehandelsundersøkelsen til SSB at grensehandelen ligger på et høyere nivå enn tidligere antatt. Tall fra SSB viser at grensehandelen var 2,5 mrd. kr. i første…Høy prisvekst påvirker reallønnsveksten

Statistisk sentralbyrå la nylig fram nye anslag for norsk økonomi. Vi går inn i en høykonjunktur med svært lav arbeidsledighet og høy prisvekst. – Særlig anslagene på lønns- og prisutviklingen kaster…


Moderat økning i matprisene

Tall fra SSB viser at matprisene har gått opp 1,7 prosent det siste året. Den totale konsumprisindeksen har gått opp med 5,4 prosent i samme periode. – Årsveksten i matprisene er…


Økte leiepriser: Vår-bonanza i utleiemarkedet

Leieprisen på ettromsleiligheter har økt med hele 6 prosent i mars. Det viser landets største leieprisstatistikk fra Utleiemegleren. Økningen er størst i studentbyene Trondheim og Bergen. Det kostet i gjennomsnitt…