Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn må nå rapporteres

Simployer Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum. Foto: Simployer.

Fristen for rapportering av lønn fordelt på kjønn i ulike stillingsgrupper nærmer seg for offentlige virksomheter og private bedrifter med over 50 ansatte.

Selv om Norge er i verdenstoppen når det gjelder likestilling, kan vi fortsatt bli bedre. Ifølge SSB hadde kvinner en gjennomsnittlig månedslønn på 43 850 kroner, som utgjør 87,6 prosent av menns månedslønn i 2019. Hovedårsaken er at menn i gjennomsnitt får utbetalt betydelig mer i bonus enn kvinner. Menn får dessuten i gjennomsnitt utbetalt mer i uregelmessige tillegg per måned.

I 2020 ble aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP), herunder lønnskartlegging, innført for å styrke likestillingsarbeidet ytterligere.

– Lønnskartlegging er noe mange arbeidsgivere må gjøre annethvert år. Siden de færreste gjorde det første året, må de nå rapportere på 2021 tall, og dette skal med i årsberetningen for 2021 som gis ut nå i 2022. Mange virksomheter jobber med andre ord med dette nå, sier Camilla Schie-Veslum, juridisk rådgiver innen HR og ledelse i Simployer.