Dette er forklaringen på hvorfor strømregningen fortsatt er høy, selv om kraftprisen er rekordlav

Selv om kraftprisen er rekordlav, hjelper det ikke all verden på strømregningen. På bildet ser du kraftledningen mellom Grana og Orkdal i Trøndelag. Foto: Henning Weyergang-Nielsen/ NVE

I løpet av de siste månedene har du sikkert fått med deg at kraftprisene har vært rekordlave, og sågar negative i perioder. Men hvorfor merkes det knapt på strømregningen?

Den gjennomsnittlige kraftprisen i Sør-, Øst- og Vest-Norge var på 1,3 øre/kWh i forrige uke, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I Midt- og Nord-Norge var den over dobbelt så høy, men likevel ikke mer enn 3,0 øre/kWh.

I fjerde kvartal 2018 og 2019 lå landsgjennomsnittet til sammenligning på hhv 54,8 og 46,8 øre/kWh.

Kraften i Norge er med andre ord nesten gratis for tiden.

Høy nordisk vindkraftproduksjon skal ha noe av æren for dette. I forrige uke var nemlig vindkraftproduksjonen i Norden på 2,12 TWh, noe som er ny produksjonsrekord på en uke.

I tillegg er norske vannmagasin proppfulle. Ved utgangen av forrige uke var fyllingsgraden i Norge på 95,7 prosent, noe som er 5,7 prosentpoeng over det som tidligere var den høyeste målingen for denne uken de siste 20 årene.

Kraftprisen har dessuten vært fallende gjennom hele 2020. I første kvartal var gjennomsnittlig kraftpris 26,8 øre/kWh, i andre kvartal 14,9 og i tredje kvartal 14,4.

Les også: Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Annonse:


Nettleie og avgifter utgjør 80 prosent av strømprisen

Strømregningen består imidlertid ikke bare av kraftpris. Nettleie og avgifter til staten må også betales (påslag fra strømleverandøren holdes utenfor i denne saken).

I tredje kvartal var den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, i gjennomsnitt på 72,9 øre/kWh, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette er kun 21 prosent lavere enn gjennomsnittet de siste 35 kvartalene (se stolpediagram under).

Av den totale strømprisen i tredje kvartal utgjorde kraftprisen 20 prosent, nettleien 39 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 41 prosentene.

I tider med veldig lav strømpris utgjør nettleien og avgifter en større del av den totale strømprisen, da disse to komponentene ikke varierer så mye fra kvartal til kvartal.

Dette skyldes at nettleien består av et et fastledd, samt et variabelt ledd basert på antall kilowattimer forbrukt.

Avgiftene til staten består av en fast forbruksavgift på 20,2 øre/kWh, pluss 25 prosent merverdiavgift på kraftpris og nettleie.

Gjennomsnittlig total strømpris per kvartal fordelt på kraftpris, nettleie og avgifter siden 2012. Nettleien har variert mellom 26,0 og 30,4 øre/kWh, avgiftene har variert mellom 23,6 og 39,2 øre/kWh og kraftprisen har variert mellom 14,4 og 55,3 øre/kWh i perioden. Kilde: SSB

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Statnett vil redusere nettleien i 2021 som et koronatiltak. Utgjør kun 17 kroner i måneden per husstand

Har du høyere eller lavere boliglånsrente enn gjennomsnittet?

Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk

Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt

Så mye må strømprisen øke for at solcellepanel på taket skal bli lønnsomt