Har du høyere eller lavere boliglånsrente enn gjennomsnittet?

Slik har styringsrenten (blå linje) og gjennomsnittlig boliglånsrente på eksisterende utlån (gul linje) utviklet seg siden starten av 2018. Kilder: Norges Bank og SSB

Styringsrenten har ligget på null siden 7. mai i år, og i september var den flytende renten på utestående boliglån til husholdninger i gjennomsnitt på 1,88 prosent.

Gjennomsnittlig flytende rente på utestående boliglån var på 1,88 prosent i september, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette inkluderer både nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig.

Rentestatistikken viser videre at den flytende renten på nye boliglån i gjennomsnitt lå litt lavere, nemlig 1,81 prosent.

Det er fortsatt slik at de aller fleste har flytende rente på boliglånet sitt.

Ved utgangen av september lå andelen husholdninger med fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig på 7,5 prosent, noe som er marginalt lavere enn de foregående månedene.

Gjennomsnittlig rente på innskudd var i september på 0,43 prosent.

Les også: Bank tilbyr nå boliglån til 1,10 prosent rente

Annonse:


Mye å spare på å reforhandle betingelsene

Det er ofte mulig å forhandle seg frem til en bedre lånerente enn du har i dag. Start gjerne med å ta kontakt med noen utvalgte banker og be om å få et tilbud.

Får du da tilsagn om lavere rente, så kan du enten skifte bank eller bruke tilbudet som forhandlingskort med din eksisterende bank.

For hver million kroner du har i boliglån, sparer du 5000 kroner i årlige renteutgifter for hvert halve prosentpoeng du kutter lånerenten med.

Etter skatt er besparelsen på 3900 kroner.

La oss eksempelvis si du har tre millioner kroner i boliglån i dag til 2,1 prosent rente.

Hvis du etter reforhandling får 1,6 prosent i ny rente, blir lånekostnaden din dermed redusert med 11.700 kroner per år etter skatt.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Rundt halvparten av norske boligeiere bør endre formuesverdien på boligen i skattemeldingen neste år

I noen banker kan du tape flere titalls tusen kroner om du avslutter fastrentelånet før tiden

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Huseier åpnet ikke Digipost – Må ut med 800.000 kroner i tvangsmulkt til kommunen

Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk