Huseier åpnet ikke Digipost – Må ut med 800.000 kroner i tvangsmulkt til kommunen

En mannlig huseier i Bærum forholdt seg kun til sin ordinære postkasse, samtidig som han mottok mange varsler om dagbøter fra kommunen i sin digitale postkasse. Mannen var derfor uvitende om at ble skyldig et stadig større beløp. Foto: Skjermdump fra Digipost

En huseier i Bærum åpnet aldri brevene han fikk fra kommunen via Digipost. Det kan koste han 800.000 kroner i tvangsmulkt og dagbøter.

I april 2018 ble byggesaksavdelingen i Bærum kommune tipset om at en mann i 60-årene var i ferd med å utføre søknadspliktige byggetiltak på sin bolig, skriver Estate Nyheter.

Byggesaksavdelingen sendte derfor et brev til boligeieren via den digitale postkassen Digipost, hvor han ble bedt om å redegjøre for tiltakene.

Ettersom brevet ikke ble besvart av boligeier, fattet kommunen vedtak om stans i arbeidet med øyeblikkelig virkning.

Men heller ikke dette brevet ble besvart.

Kommunen så seg derfor nødt til å sende ut et varsel om tvangsmulkt på 50.000 kroner. I tillegg ville det påløpe dagbøter på 5000 kroner så lenge overtredelsene fortsatte.  

Ett år etter at saken mot boligeieren startet, ble han gjort oppmerksom på den av en nabo. 

Boligeieren sendte da en epost til kommunen hvor han påpekte at han ikke hadde mottatt noe brev angående byggetiltakene han hadde utført. Han oppga så sin boligadresse og telefonnummer for videre dialog.

Les også: Flere tusen husstander og bedrifter får nytt postnummer 1. oktober

Annonse:


Har aldri brukt Digipost

Kommunen fortsatte deretter å sende brev til mannens digitale postkasse, og iverksatte tvangsmulkten og dagbøtene fra september. Huseier fikk heller ikke dette med seg.

I april i år sendte så Bærum kommune en faktura til mannen via ordinær post på totalt 800.000 kroner.

Dette kravet ble avvist av huseieren, med bakgrunn i at han aldri har brukt Digipost.

I et brev sendt fra hans advokat til byggesaksavdelingen i juni ble det argumentert med at huseieren er «av den gamle skolen og foretrekker ordinær post fremfor elektronisk post». Dette har også mannen forklart kommunen flere ganger selv.

Videre anføres det at det følger av forarbeidene til plan og bygningsloven at tvangsmulkt ikke kan innkreves hvis det foreligger «hindringer for å gjennomføre pålegget som ikke skyldes den ansvarlige».

– Vi har ennå ikke fått svar fra Bærum kommune. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken ytterligere, sier huseierens advokat Helga Sophie E. Bocchetti til Estate Nyheter.

Mer enn 5000 offentlige og private virksomheter sender digital post via Digipost.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Regjeringen vurderer å øke formueskatten på dyre boliger

Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk

Rapport viser at hver femte kjøper av brukte boliger er misfornøyde med kjøpet

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Slik unngår folk boplikten