Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk

En boligkjøper i Asker får prisavslag på 100.000 kroner etter at selger oppga for lave strømkostnader. Bildet viser en smart strømmåler (AMS). Innfelt Cathrine Wessel Poulsen, direktør boligselgerforsikring i Protector Forsikring, som har representert selger. Hovedfoto: Kent Øksnes/ Pengenytt.no. Foto innfelt: Protector Forsikring ASA.

En boligeier i Asker oppga alt for lavt strømforbruk da vedkommende skulle selge. Nå har Finansklagenemda gitt kjøper delvis medhold i sitt krav om økonomisk kompensasjon.

I 2018 ble en enebolig i Asker fra 1875 solgt «som den er» for åtte millioner kroner.

Før salget fant sted, etterspurte kjøper opplysninger om selgers strømforbruk.

I en SMS fra eiendomsmegleren ble det opplyst at selger trodde de brukte i underkant av 2000 kroner i måneden.

Det inkluderte lading av to elbiler og daglig bruk av tørketrommel, vaskemaskin og oppvaskmaskin.

Selger opplyste dessuten via megler at varmekabler, ovner og varmepumpe bidro til en innetemperatur på 24 grader hele vinteren.

Boligen hadde også peiser, men disse hadde ikke blitt brukt ofte, ifølge tekstmeldingen.

Les også: Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Strømforbruket var betydelig høyere enn selger hadde opplyst

Etter overtakelsen mottok kjøper fakturaer for sitt strømforbruk som var betydelig høyere enn det vedkommende hadde forventet ut i fra opplysningene før salget.

Kjøper reklamerte derfor til Protector Forsikring, hvor boligselger hadde kjøpt boligselgerforsikring (tidligere eierskifteforsikring).

Ettersom forsikringsselskapet avviste ethvert ansvar, ble den påståtte mangelen klaget inn til Finansklagenemda.

Annonse:


Der la kjøper frem strømfakturaer for november og desember 2018, samt for januar 2019, på til sammen 14.000 kroner.

De månedlige strømkostnadene for disse månedene var altså på nærmere 4700 kroner, eller godt over det dobbelte av hva selger hadde oppgitt.

Da selger ble bedt om å legge frem strømfakturaene fra januar 2017 til juli 2018, som var de siste 18 månedene før overdragelsen, viste de fleste av disse stipulerte beløp på mellom 1100 og 3700 kroner.

Fakturaene for februar og mars 2018 var imidlertid beregnet etter avlest målerstand, og kom på til sammen 29.853 kroner.

Les også: Tusentalls skandinaver kan miste leilighetene etter at timeshare-selskap har meldt oppbud

Kjøper ville ha prisavslag på 272.000 kroner

Boligkjøperen mente de uriktige opplysningene om selgers strømforbruk var en mangel etter Avhendingsloven, og krevde i utgangspunktet et prisavslag på 271.680 kroner, pluss forsinkelsesrenter.

Det skulle dekke kjøpers årlige merkostnader over en forventet botid på ti år.

Finansklagenemda var enig i at kjøper ble forelagt uriktige og mangelfulle opplysninger om strømforbruket før boligkjøpet, men mente pengekravet var noe høyt.

En enstemmig avgjørelse lød slik:

«Ettersom utmåling basert på faktiske kostnader over et hypotetisk tidsrom er beheftet med en rekke usikkerhetsmomenter, finner vi at et forholdsmessig prisavslag må legges til grunn også i denne saken. Det er ikke fremlagt fagkyndigvurderinger som er egnet til å belyse opplysningssviktens verdimessige betydning. Utmålingen må dermed bero på skjønn, hensyntatt tidligere nemndspraksis».

Etter en vurdering ble et det anbefalt et prisavslag på 100.000 kroner, pluss forsinkelsesrente.

Dette var forøvrig 50.000 kroner mer enn det sekretariatet i Finansklagenemda kom frem til, da den vurderte på saken først.

Les også: Slik blir den nye skattemeldingen som sendes ut fra 18. mars

Forsikringsselskapet aksepterer avgjørelsen

Cathrine Wessel Poulsen, direktør for boligselgerforsikring i Protector Forsikring. Foto: Protector

Nemndas avgjørelse er rådgivende for partene, og saken kan bringes inn for domstolene.

Ettersom boligkjøperen fikk delvis medhold i saken, har Protector Forsikring en frist på tre uker til å gi beskjed om avgjørelsen ikke aksepteres. 

Denne fristen løper ut 5. mars, men avgjørelsen ble tatt allerede før helgen.

– Vi kommer til å følge Finansklagenemndas avgjørelse i denne saken. Finansklagenemnda er et velfungerende tvisteløsningsorgan og det er viktig med en høy grad av etterlevelse av avgjørelsene fra selskapenes side, skriver Cathrine Wessel Poulsen, direktør for boligselgerforsikring i Protector, i en epost til Pengenytt.

– Det er kun i særskilte tilfeller, for eksempel i prinsipielle saker som kan få virkning utover den konkrete enkeltsaken, at selskapet velger å ikke følge. Denne saken er ikke en slik type sak, og vi forholder oss derfor til nemndas avgjørelse og utbetaler i henhold til den, legger hun til.

Les også: Opptil halvparten av prisen på boligkjøperforsikringen går til eiendomsmegleren

Vil trolig kreve tilbake pengene fra boligselger

– Vil Protector kreve regress fra boligselger i dette tilfellet?

– Hva gjelder regress så er dette et forhold mellom oss og vår forsikringstaker og vil således ikke kommenteres, men på generelt grunnlag kan vi imidlertid si at ansvaret skal plasseres der det hører hjemme, svarer Wessel Poulsen.

– Kan du si noe om hvorvidt dette er en mangel som ofte blir reklamert på? Altså at det blir oppgitt feil opplysninger om strømforbruket.

– Det er sjelden det blir noen sak på bakgrunn av dette. Strømforbruk er svært individuelt og helt avhengig av antall medlemmer i husstanden, vaner/bruk og for eksempel hvorvidt det er tale om en småbarnsfamile eller ikke.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette bruker du mest strøm på hjemme

Skattekalender for 2020: Her er de viktigste datoene

Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må

Stor test avslører: Spar tusenlapper i gebyrer på å ta med riktig betalingskort til utlandet