Skattekalender for 2020: Her er de viktigste datoene

Skattekalender: Det er mange datoer å forholde seg til når det gjelder skatt. Her får du oversikten over de viktigste i 2020. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Her kan du se alle de viktigste skattedatoene du må forholde deg til i 2020. Du får også noen nyttige tips til hva du kan gjøre for holde orden på din privatøkonomi.

Når kommer skattemeldingen for 2019? Når er skatteoppgjøret? Når må restskatten betales? Hvilke frister gjelder for 2020?

Svarene på disse spørsmålene, og mange flere, får du her:

Februar 2020

15. februar: Du skal ha mottatt alle årsoppgavene

I løpet av de første ukene av året skal du ha mottatt en sammenstilling av inntekter og forskuddstrekk fra arbeidsgiver og andre som betalte deg lønn eller pensjon i fjor.

Du skal i tillegg ha fått årsoppgaver fra blant andre banken, forsikringsselskapet og barnehagen.

Oppgavene sendes også til Skatteetaten, slik at opplysningene kommer med i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Finner du noen feil i årsoppgavene, må du straks gi beskjed til den aktøren som har rapportert opplysningene.

Eventuelle korrigeringer kommer med på skattemeldingen dersom Skatteetaten mottar disse innen 1. mars.

Alternativt må du selv gjøre endringen(e) før du leverer skattemeldingen i april.

Les også: Lurer du på om du må endre skattekortet for 2020 på grunn ny NRK-skatt?

[annonse]

Mars 2020

1. mars: Frist for å bli elektronisk bruker

Fordelene med å være e-bruker er blant annet at du får raskere svar på henvendelser til Skatteetaten, du får et eget arkiv for elektronisk post i Altinn og det kan gi deg et tidligere skatteoppgjør.

Du forhindrer dessuten at uvedkommende får tilgang til dine personlige opplysninger.

16. mars: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap (ANS), eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt.

Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer å ha i overskudd, og forfaller fire ganger i året (16. mars, 15. mai, 15. september og 16. november).

Les også: Mange kan redusere både formue- og eiendomsskatt ved å sjekke post 4.3.2 i skattemeldingen

18. mars: De første skattemeldingene til lønnstakere og pensjonister sendes ut

I år får ikke alle skattemeldingen samtidig.

Fra og med 18. mars kan de første lønnstakere og pensjonister se sin skattemelding for formues- og inntektsskatt for inntektsåret 2019.

Du finner da foreløpige tall på hva du får igjen eller hva du skylder i restskatt, og kan begynne å sjekke om tallene stemmer.

Det blir fortløpende utsendelse fra 18. mars til 31. mars.

26. mars: De første skatteyterne mottar skatteoppgjøret

I år får noen lønnstakere og pensjonister skattemeldingen allerede 18. mars.

Det legges opp til at skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av én til to uker etter at du har levert skattemeldingen.

Det betyr at de første skatteyterne kan få skatteoppgjøret allerede fra 26. mars.

Penger til gode utbetales innen tre uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt.

31. mars: Utsendelse av skattemelding på papir starter

Alle elektroniske skattemeldinger til lønnstakere og pensjonister er sendt ut og utsendelse av skattemeldinger på papir starter.

Les også: I år får vi en helt ny skattemelding, og den sendes ut på forskjellige datoer

April 2020

30. april: Frist for å endre og levere aksjeoppgave

Alle aksjonærer mottar «Aksjeoppgaven» (RF-1088) sammen med skattemeldingen.

Denne gir deg en oversikt over dine aksjer i norske og utenlandske selskap registrert på Oslo Børs, samt egenkapitalbevis i norske sparebanker.

Fra inntektsåret 2019 skal alle norske banker og finansinstitusjoner også innrapportere dine beholdninger i utenlandske aksjer, gevinst/tap og utbytte til Skatteetaten.

Det betyr at du vil få disse opplysningene forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

Kontroller oppgaven før du gjør deg ferdig med skattemeldingen.

Husk at du bare skal levere oppgaven dersom du gjør endringer i den.

Dersom du har aksjer eller andeler som ikke er oppført i oppgaven, skal du levere oppgaven «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter» (RF-1159).

Merk at RF-1159 fra og med i fjor erstattet skjema RF-1059 («Aksjer og fondsandeler») brukt tidligere år.

Les også: Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite

30. april: Frist for å endre og levere skattemelding for lønnstakere og pensjonister

Fristen å sjekke skattemeldingen og levere endringer for lønnstakere og pensjonister er 30. april.

Er du næringsdrivende, har du frem til 31. mai på deg.

Stemmer alt, trenger du ikke å gjøre noe som helst.

Siste frist for å søke om utsatt leveringsfrist, er også 30. april. Du kan søke om maksimalt én måneds utsettelse.

Dersom det innvilges utsettelse, kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

Det samme gjelder hvis du leverer skattemeldingen på papir.

Les også: Dette er de ti vanligste spørsmålene Skatteetaten får om skattemeldingen

Mai 2020

15. mai: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Se forklaring 16. mars.

31. mai: Frist for å endre og levere skattemelding for personlig næringsdrivende

Alle næringsdrivende må levere skattemelding, og denne må, sammen med alle skjema/vedlegg, leveres elektronisk, uansett selskapsform.

For bedrifter med enkle skatteforhold kan leveringsformen «Næringsrapport skatt» benyttes til å levere skattemeldingen. Sjekk her om det passer for din bedrift.

Også næringsdrivende kan søke om 30 dagers utsettelse på levering av skattemelding. Fristen for å søke om dette er 31. mai.

Virksomheter og tredjeparter som ikke overholder fristen for levering, kan risikere tvangsmulkt. Det vil si at dere må betale et gebyr for hver dag den ikke er levert.

Satsen er et halvt rettsgebyr per dag (586 kroner i 2020), og maksgrensen er 50 rettsgebyr (58.600 kroner).

Les også: Salg av egen bolig kan gi deg skattesmell

31. mai: Betal inn restskatt og unngå renter

Alle som vet at de betalte for lite skatt i fjor, kan velge å betale inn ekstra innen 31. mai for å slippe rentene på restskatten.

Bruk i så fall kontonummer og KID-nummer som du finner på skattemeldingen.

Renten er 1,17 prosent per år, beregnet fra 1. juli 2019 (inntektståret) frem til forfall for første termin for restskatt i 2020 (det påfølgende skatteåret).

Les også: Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Annonse:


Juni 2020

22. juni: De fleste lønnstakere og pensjonister har mottatt skatteoppgjøret

Skatteoppgjøret sendes ut til fleste lønnstakere og pensjonister mellom 26. mars og 22. juni.

Du får et varsel på epost eller tekstmelding når skatteoppgjøret ditt er klart. Sørg derfor for at kontaktinformasjonen din er oppdatert her.

Dersom du ikke har fått oppgjøret innen 22. juni, er neste mulighet august. Deretter blir det løpende oppgjør frem til slutten av oktober.

De som leverer skattemeldingen på papir får skatteoppgjøret tidligst i august.

Personer bosatt i utlandet, og som mottar pensjon fra Norge, får sitt skatteoppgjør i siste pulje (slutten av oktober).

Les også: Du kan fortsatt gjøre endringer i skattemeldingen din

August 2020

12. august: Skatteoppgjør pulje 2 er klart/ de første næringsdrivende mottar skatteoppgjøret

Første mulighet for næringsdrivende og deres ektefeller til å få skatteoppgjøret er 12. august.

Merk at datoen er foreløpig og at det kan komme endringer.

Deretter blir det løpende oppgjør frem til slutten av oktober.

Les også: Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

20. august: Første frist for å betale restskatt

Dersom du må betale restskatt vil du få en faktura med betalingsinformasjon i god til før forfallsfristen.

Fristen for å betale er tre uker etter skatteoppgjøret ditt var klart, men likevel tidligst 20. august.

Skylder du mer enn 1000 kroner, deles summen opp i to terminer for deg.

Det betyr at dersom skatteoppgjøret ditt kommer i juni, er fristen for 1. termin 20. august og 2. termin 24. september.

Får du skatteoppgjøret ditt 12. august eller senere, er fristen for 1. termin 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart og 2. termin 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Les også: Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk

September 2020

15. september: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Se forklaring 16. mars.

Oktober 2020

21. oktober: Skatteoppgjøret for siste pulje er klart

Merk at datoen er foreløpig og at det kan komme endringer.

Les også: Derfor viser ikke skattetallene sannheten

November 2020

5. november: Skattelistene blir tilgjengelige for søk

Skattelistene for inntektsåret 2019 blir tilgjengelige for søk på skatteetaten.no.

Vær klar over at søk omfatter nettotall, og at det loggføres hvem som har søkt på deg i skattelistene.

16. november: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Se forklaring 16. mars.

Les også: 17.500 Nav-klienter rammet av skattetabbe

Desember 2020

15. desember: Utsendelse av skattekortet/skattetrekkmeldingen for 2021 starter

Fra midten av desember skal du kunne se informasjon om skattekortet ditt (skattetrekkmeldingen) på nett.

Dersom du forventer endringer i inntekt, formue og gjeld bør du gå inn å bestille nytt skattekort, slik at du blir trukket mest mulig riktig.

Arbeidsgiver henter skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten før første lønnsutbetaling i januar.

Hvis du tjener under frikortgrensen (som er på 55.000 kroner i 2020), trenger du ikke betale skatt og må bestille frikort isteden.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Her er 12 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten

Nå må Airbnb og andre deleplattformer rapportere dine leieinntekter til Skatteetaten

Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Advokater: Derfor bør du opprette en fremtidsfullmakt