Nå må Airbnb og andre deleplattformer rapportere dine leieinntekter til Skatteetaten

Fra 1. januar må alle som formidler utleie av fast eiendom samle inn utleiedataene sine og rapportere de til Skatteetaten. Det vil gjøre det vanskeligere for utleiere å unndra skatt. Bildet viser skattedirektør Hans Christian Holte. Foto: Skatteetaten

Fra 1. januar må alle som formidler utleie av fast eiendom samle inn utleiedataene sine og rapportere de til Skatteetaten. Det vil gjøre det vanskeligere for utleiere å unndra inntekter til beskatning.

I januar 2018 det ble innført skatt på korte utleieforhold i egen bolig (se regler lenger ned i saken).

Like etterpå foreslo Finansdepartementet at alle deleplattformer på sikt må bli rapporteringspliktige til Skatteetaten, men at det i første omgang burde gjelde for plattformer som formidler utleie av fast eiendom.

Nå er regelverket er på plass og forslaget har blitt en realitet.

Formidlingsselskap, som for eksempel Airbnb, har nemlig fra og med 1. januar i år en lovpålagt rapporteringsplikt til Skatteetaten.

Annonse:


Det betyr at de blant annet må gi informasjon om beløp og utleieperiode for samtlige utleieforhold.

– Utleie av fast eiendom, og da spesielt kortidsutleie av egen bolig, er den største aktiviteten i dagens delingsøkonomi. Når disse selskapene nå skal rapportere til Skatteetaten, vil det sikre et riktig skattegrunnlag og motvirke svart økonomi. Samtidig gir det likere konkurransevilkår mellom tilbyderne innenfor og utenfor delingsøkonomien, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en melding.

Les også: Lurer du på om du må endre skattekortet for 2020 på grunn ny NRK-skatt?

Forventer økt etterlevelse og mer skatteinntekter til staten

Holte fremhever også at tiltaket vil innebære en forenkling for brukerne.

For når selskapene rapporterer inn utleiedataene, slipper du som skattyter selv å oppgi leieinntektene for korttidsutleie av egen bolig til skattemyndighetene.

– Generelt ser vi en vesentlig forbedring i etterlevelsen av skatteplikten når noe går fra å være selvrapportert til å bli rapportert fra en tredjepart. Vi forventer en positiv effekt også på dette området, sier Holte.

Inntekter fra korttidutleie blir forhåndsutfylt allerede på skattemeldingen du mottar neste år, det vil si for inntektsåret 2020. 

– Økt etterlevelse kommer som et resultat av forhåndsutfyllingen. Formidlingsselskapene har frist for å levere informasjon til skattemyndighetene i begynnelsen av neste år, og dermed vil de som leier ut utleieboligen få forhåndsutfylt leieinntektene på skattemeldingen sin for inntektsåret 2020, sier Holte.

Les også: Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk

Anslår at titusenvis ikke betaler skatt på inntekter fra utleie

I høringsnotatet som ble sendt ut av Finansdepartementet i mars 2018, anslår Skatteetaten at minst 50.000 skattepliktige blir omfattet av den nye rapporteringsordningen.

På bakgrunn av tidligere erfaringer, antas etterlevelsen å gå fra 20-50 prosent til rundt 90 prosent.

Det betyr minst 20.000 – 35.000 flere utleiere heretter vil levere en mer korrekt skattemelding.

Rapporteringsplikten gjelder for alle formidlingsselskaper som tar betalt ved utleie, men ikke for selskaper som bare formidler annonsering.

Som nevnt tidligere fjernet regjeringen skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig fra og med inntektsåret 2018.

De innebærer at inntekter fra utleie av egen bolig i mindre enn 30 dager er skattepliktige etter en sjablongmetode (inntekter inntil 10.000 kroner er skattefrie, mens 85 prosent av det overskytende beløpet regnes som skattepliktig inntekt).

Beløpsgrensen gjelder for boligen i hele inntektsåret, og ikke per utleieforhold.

Trettidagersgrensen knytter seg til hvert utleieforhold.

Kapitalinntekt skattlegges med 22 prosent i 2020.

Hold deg oppdatert på skatt og andre privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Fra 1. januar kom det nye regler for utleie av boliger i borettslag og sameier

Til neste år får vi en helt ny skattemelding, og den sendes ut på forskjellige datoer

Forsikringsselskap: Mange eldre risikerer millionregning etter ferieturen

Mange banker gir nå null i innskuddsrente. Her er de beste sparekontoene

Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget