Delingsøkonomi

Setter standarder for delingsøkonomi

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor delingsøkonomi. Nå inviteres mulige komitémedlemmer til å melde sin interesse. Den nye komiteen skal følge, og gi…