Fra 1. januar kom det nye regler for utleie av boliger i borettslag og sameier

Nye regler for kortidsutleie. Fra 1. januar 2020 trådte lovendringene i eierseksjonsloven og borettslagsloven i kraft. Foto: NBBL

Fra nyttår kan andelseiere i borettslag leie ut boligen sin i inntil 30 dager i året, uten at styret kan nekte dem det. I sameier har derimot reglene for utleie blitt strammet inn.

Det grunnleggende prinsippet i borettslag er at eieren skal bruke boligen selv.

Fra 1. januar i år ble det likevel åpnet for at også andelseiere kan leie ut i korte perioder, uten styrets godkjennelse.

– Med de nye reglene gis andelseiere i borettslag rett til å leie ut på døgn- og ukesbasis opptil 30 dager i året, sier Line Bjerkek, advokat i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), i en pressemelding.

– De nye utleiereglene innebærer en oppmykning av de ellers noe strenge reglene for utleie i borettslag, og gir andelseiere mulighet til å benytte seg av delingsøkonomiens fordeler med korttidsutleie, legger hun til.

Annonse:


Mens man i borettslag har sett behovet for å lempe på utleiereglene, har man sett seg nødt til å skjerpe den romslige utleiepraksisen i sameier.

Fra 1. januar er nemlig korttidsutleie i sameier kun lov i 90 døgn i året, og maks 30 døgn sammenhengende.

– Begrensningene er av hensyn til bomiljøet i sameier. For mye korttidsutleie kan påvirke bomiljøet negativt. Sameiets årsmøte kan endre grensen for korttidsutleie til 60 dager i året eller øke den til 120 dager i året. Dette må i så fall vedtektsfestes, sier Bjerkek.

Loven gir ingen særregler for hvordan styret kan holde oversikt over all utleieaktivitet.

Bjerkek råder derfor styret til å følge med, og særlig hvis det også foreligger ulike former for mislighold, som husbråk eller forsøpling.

– En annen mulighet for styret kan være å spesifisere i husordens-reglene at utleieaktiviteten skal meldes til styret. Styret kan ikke nekte utleien, men gis bedre muligheter til å se brannsikkerhet, behov for renovasjon også videre, i sammenheng med utleieomfanget i boligselskapet, tipser advokaten.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nå kan du få boliglån med automatiske rentekutt etter hvert som lånet nedbetales

I noen banker kan du tape flere titalls tusen kroner om du avslutter fastrentelånet før tiden

Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Dette må til for å gjøre om en fritidsbolig til bolig

Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt