Skatteetaten vil forbedre beskatningen av delingsøkonomien

Skatteetaten foreslår tiltak for å forenkle og forbedre beskatningen av delingsøkonomien. Bildet viser skattedirektør Hans Christian Holte. Foto: Skatteetaten

Skatteetaten foreslår tiltak for å forenkle og forbedre beskatningen av delingsøkonomien. Forslagene inkluderer direkte rapportering, samt tydeligere grenser for hva som er skattefritt og hva som er næringsvirksomhet.

Skatteetaten fikk i fjor vår i oppdrag av Finansdepartementet å vurdere de skatte- og avgiftsmessige sidene ved delingsøkonomien.

Nå har Skatteetaten nylig lagt frem en rapport med forslag til flere tiltak som skal forenkle og forbedre beskatningen av slike tjenester.

Der anbefaler de blant annet at delingsøkonomiselskaper, som for eksempel formidlere av overnattings- og oppdragstjenester, blir pålagt å innrapportere inntektsopplysninger direkte til Skatteetaten.

– Vår erfaring er at det blir riktigere skatt når informasjonen kommer direkte fra kilden, som bankinformasjon fra banken og informasjon om inntekt fra arbeidsgiver. Vi tror direkte rapportering er fremtiden for delingsøkonomiselskaper, uttaler skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Les også: Dette er de 20 sikreste flyselskapene i verden

Saken fortsetter under illustrasjonen.

Illustrasjon: Skatteetaten

Tydeligere grenseoppganger for hva som er virksomhet

Hvis du tar mange oppdrag gjennom delingsøkonomien, må det vurderes som du driver næringsvirksomhet. I dag er det ofte behov for en individuell vurdering for å avklare dette, og svaret har stor betydning for skatt, registreringer og rapporteringer.

– Skjønnsmessige vurderinger kan være lite forutsigbart for skattyter. Skatteetaten ønsker derfor å forenkle regelverket ved å lage en oppskrift på hva som regnes som virksomhet, sier Holte.

En mulighet Skatteetaten ser for seg er å innføre faste beløpsgrenser, for eksempel slik at regelverket sammenfaller med reglene for registreringsplikten i merverdiavgiftsregisteret. I dag er den grensen 50.000 kroner i omsetning på 12 måneder.

På noen områder kan det være aktuelt å innføre mer sjablongmessige regler slik at antall oppdrag eller ytelser blir avgjørende.

Les også: 80 prosent av elbilene er borte fra Trondheim sentrum

Skatt på utleie av bolig?

Skatteetaten anbefaler dessuten å endre regelverket for utleie av bolig.

I dag er det et vidt skattefritak for utleie i egen bolig, men reglene er i hovedsak beregnet på langtidsutleie og ikke tilpasset den nye delingsøkonomien med mye kortidsutleie.

– Vi ønsker å se nærmere på om dagens skattefritak er hensiktsmessig og tilpasset samfunnsutviklingen. For å forenkle ønsker vi å vurdere om det i større grad bør skilles mellom forskjellige utleiesituasjoner, og om det er mulighet for mer standardiserte fradragsregler, sier skattedirektøren.

Les også: Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt

Samarbeider internasjonalt

Ifølge Skatteetaten ønsker flertallet av tjenesteyterne en enkel og forutsigbar behandling av både skatt og sosiale rettigheter. Reglene i dag er kompliserte og vanskelige å forholde seg til, og mange har svake forutsetninger for å håndtere dette riktig.

Kjøp av bistand blir urimelig kostbart sett i forhold til den aktuelle inntekten. 

Konkurrerende tjenesteytere uten delingsplattformer ønsker dessuten lik behandling og like vilkår, sammenlignet med de om opererer i delingsøkonomien, inkludert lik skattemessig behandling.

I og med at den voksende delingsøkonomien er en internasjonal utfordring, samarbeider Skatteetaten derfor tett med andre skatteadministrasjoner for å følge deres oppfatning av situasjonen og hvilke tiltak de vurderer.

Storbritannia har for eksempel allerede vedtatt en lov som kan gi rapporteringsplikt for formidlingsselskaper, som for eksempel Airbnb og Uber.

 – Vi ser ikke for oss at Norge skal utvikle egne løsninger for rapportering. Det kan både bli dyrt og unødvendig. Selskapene vi snakker om er ofte globale konsern, derfor  er det mest effektivt med internasjonale løsninger, sier Holte.

Skatteetaten har også hatt dialog med aktører innen delingsøkonomien gjennom arbeidet med rapporten.

Les også: Dette er de økonomiske fordelene med å være gift

Les også: Slik gikk det med 82 av verdens børser i 2016

Les også: 88 prosent av strømmen din kan være kullkraft (annonsørinnhold)