Tre ting du MÅ vite om «halv skatt» i desember

jul shopping Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Det nærmer seg en av årets feteste lønninger, men det er ikke snakk om halv skatt før jul, slik mange tror.

Med alt som skal handles før jul av gaver, pynt, mat og sammenkomster, er førjulslønningen ekstra kjærkommen. Da får mange arbeidstakere utbetalt ekstra fra arbeidsgiver, men ikke alle er klar over hvorfor det er slik.

– Skattemyndighetene sørger for at arbeidstakere trekker ekstra fra lønnen ellers i året. På den måten er det mulig med halvt skattetrekk i november eller desember. Det er altså ikke snakk om halv skatt, forklarer Øivind Elvestad som er økonomirådgiver i Simployer.

Tre ting du kanskje ikke visste om «halv skatt» før jul:

1. Halv skatt er ikke halv skatt

Mange snakker om halv skatt før jul, men det riktige er at det handler om halvt skattetrekk.

Simployers rådgiver forklarer det slik:

– Hele lønnen for november og desember er like skattepliktig som lønnen for de andre månedene i året, men når Skatteetaten lager skattekortet tar de hensyn til at skatten for hele året fordeles på 10,5 måned. På denne måten trekkes arbeidstaker litt mer skatt de andre månedene av året slik at feriepenger utbetales uten skattetrekk og førjulslønna med halvt skattetrekk.

2. Arbeidsgiver bestemmer om det blir halv skattetrekk i november eller desember

Tidligere var ordningen med halvt skattetrekk kun i desember, men nå kan arbeidsgivere velge.

– Fra og med 2016 fikk vi en forskriftsendring som gjorde at arbeidsgiver kunne velge å legge halvt skattetrekk til november måned, i stedet for i desember. Mange arbeidsgivere gjennomførte det halve trekket i november også før dette egentlig var tillatt, forteller Elvestad.

3. «Halv skatt» kan utløse restskatt

Det kan være fristende for arbeidstakere å spare opp overtid for å få utbetalt ekstra mye i måneden med halvt skattetrekk. Det kan imidlertid slå ut som restskatt.

Simployers rådgiver forklarer det slik:

– Det kan være riktig å trekke halv skatt også på overtid, bonus og lignende, men reglene sier at slike ytelser bare omfattes av reglene om halvt trekk innenfor gjennomsnittet av slike ytelser for perioden januar 2023 til og med oktober 2023 (ev. november 2023 for de som har halvt trekk i desember). Arbeidsgiver må med andre ord beregne gjennomsnittet av slike tilleggsytelser for den første delen av året.

Et eksempel:

Tronds arbeidsgiver trekker halvt trekk i november. Trond har samlet opp overtid med kr. 70.000 fra mai og vil ha alt utbetalt i november. I perioden januar til april fikk Trond utbetalt kr 10.000 i overtid. De første 10 månedene i 2023 har altså Trond fått utbetalt totalt kr 10.000.

Perioden fra januar til og med oktober er 10 måneder, dvs. kr. 1000 i snitt for de 10 månedene. Det er derfor bare kr 1000 av overtiden Trond får utbetalt i november som det skal være halvt forskuddstrekk på. Kroner 69.000 må arbeidsgiver gjennomføre vanlig forskuddstrekk på.

Dersom Trond har marginalskatteprosent på 44 prosent og arbeidsgiver gjør feil her og trekker halvt forskuddstrekk i hele overtidsgodtgjørelsen på kr 70.000, vil Trond sannsynligvis få over 15.000 kroner i restskatt.

Korrekt beregning:

Kr 1000 x 44 % = kr 440 : 2 (halvt trekk) kr 220

Kr 69 000 x 44 % = kr 30 360

Sum korrekt forskuddstrekk kr 30 580

Feil beregning:

Kr 70 000 x 44 % = kr 30 800 : 2 (halvt trekk) = kr 15 400

Dette blir da kr 15.180 i for lite forskuddstrekk

Kr 70 000 x 44 % = kr 30.800

Halvt trekk er da kr 15.400