Dette må til for å gjøre om en fritidsbolig til bolig

Ikke alle vil forbinde fritidsbolig med Aker Brygge, men det er i prinsippet fullt mulig å ha «hytte» i byen også. FOTO: Frkstyle/ Flickr.com

Noen velger å gjøre om sin utleiebolig til fritidsbolig før de selger den. Dette skyldes at de ikke ønsker å skatte av verdiøkningen, samtidig som de ikke har mulighet til å bo der selv først. Men hva skal egentlig til for å gjøre om en fritidsbolig til bolig igjen?

Tidligere denne måneden skrev Pengenytt en sak på hvordan du kan unngå skatt ved salg av utleiebolig, uten å flytte inn i den et helt år først. Ett av disse tipsene gikk på å gjøre om boligen til fritidsbolig, for så å selge den skattefritt etter fem år.

Dersom du ikke har lest saken ennå, kan du gjøre det her.

I etterkant har Pengenytt mottatt en del spørsmål fra leserne om temaet. Ettersom dette er utenfor artikkelforfatterens ekspertise, har jeg fått enhetsleder fra Plan- og bygningsetaten i Oslo, Lisbeth Nordli, til å svare.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Foto: Plan og bygningsetaten i Oslo

Enhetsleder Lisbeth Nordli i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Foto: Plan- og bygningsetaten

– Hvilke krav stiller dere når noen ønsker å gjøre om en fritidsbolig til bolig?

– Dersom man ønsker å gjøre om en fritidsbolig til bolig, er dette en søknadspliktig bruksendring i henhold til Plan- og bygningsloven. Det er derfor nødvendig å søke om dette til bygningsmyndighetene. De tekniske kravene til en bolig, som følger av Teknisk forskrift, må oppfylles fullt ut ved en slik bruksendring. Det er ulike tekniske krav for fritidsboliger og boliger, så ved en bruksendring må fritidsboligen oppgraderes til de tekniske krav som gjelder for bolig, svarer Nordli, før hun legger til:

– Det er også andre krav som slår inn for en bolig, som ikke nødvendigvis er krav for en fritidsbolig. Dette er blant annet krav knyttet til oppholdsareal ute og biloppstillingsplasser. Videre kan det være egne krav i reguleringsplanen, som gjelder for det området bygningen ligger i.

– Er det forskjeller fra boligtype til boligtype? Altså er det andre krav som stilles til leiligheter enn til eneboliger for eksempel?

– Det vil ikke være særlig forskjell på de tekniske kravene for ulike boligtyper. Det kan imidlertid være ulike krav til for eksempel antall biloppstillingsplasser og størrelse på uteoppholdsareal.

– Har det noe å si om boligen ligger midt i byen eller i mer landlige omgivelser?

– De tekniske kravene til bygget vil være de samme uavhengig av hvor det ligger. Det kan imidlertid være andre krav som slår inn ulikt, avhengig av hvor i byen det ligger. Dette fordi reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene kan være ulike fra et område i byen til et annet. Vi kan også nevne at dersom bebyggelsen ligger i marka, vil  markaloven slå inn. Markaloven åpner i utgangspunktet ikke for etablering av nye boliger, noe en bruksendring fra fritidsbolig til bolig vil medføre.

– Er det i prinsippet store problemer å gjøre om en fritidsbolig til bolig dersom denne enheten tidligere (for eksempel 5-10 år siden) har blitt brukt som bolig, eller endres de tekniske kravene til en bolig mye fra år til år?

– Spørsmålet du stiller nå er vanskelig å svare konkret på. Tekniske krav kan være endret og så vil individuell behandling fra sak til sak være avgjørende.

Les også: Salg av egen bolig kan gi deg skattesmell 

Les også: Er boligen eller bilen din en pengemaskin?

Les også: Fotballstjerne betalte 45 prosent over takst for sliten halvpart i Trondheim