Antall boliginnbrudd halvert på fem år

Det har vært en kraftig nedgang i antall boliginnbrudd de siste årene. Det viser tall fra både politiet og forsikringsbransjen. Foto: Pixabay

I 2018 ble det anmeldt 1746 grove tyverier fra bolig her til lands, ifølge politiet. Det er 1761 færre enn i 2014, eller en nedgang på over 50 prosent. Oppklaringsprosenten er også økende, selv om den fortsatt er lav.

Annonse:


Antall anmeldelser av grove tyverier fra bolig har hatt en nedgang på 50,2 prosent de siste fem årene, viser den ferske STRASAK-rapporten fra politiet.

Kilde: Politiet

For mens det i 2014 ble opprettet 3507 anmeldelser, har antallet falt gradvis de påfølgende årene.

I 2018 var antall anmeldelser mot denne type lovbrudd «kun» 1746 (se stolpediagram til høyre).

– Det er sannsynlig at bedrede rutiner for åstedsundersøkelser og rapporteringer reduserer antall lovbrudd innenfor denne kriminalitetstypen, skriver politiet blant annet i rapporten.

I det ligger det blant annet at det er innført nye arbeidsmetoder med økt fokus på sporsikring.

Politiet viser også til at en stor andel av norske husstander nå har boligalarm og andre sikringstiltak, som også antas å ha en positiv effekt.

Selv om oppklaringsprosenten er lavere enn for vinningslovbrudd generelt, har den økt fra 17 prosent i 2014 til 22 prosent i 2018.

Les også: Fra 1. juni endrer Enova i støttetilbudet til privathusholdninger

Erstatningsutbetalingene faller også

At det har blitt færre innbrudd og tyveri her i landet, merker også forsikringsselskapene.

I løpet av de siste fem årene er erstatningene etter innbrudd og tyveri i private boliger og hytter redusert med 30 prosent, viser tall fra Finans Norge.

Går vi enda lenger tilbake og sammenligner med utbetalingene i 2009, er det snakk om en halvering.

– Innbrudd er ubehagelig å bli utsatt for, så dette er en gledelig trend, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge til egne nettsider.

Hun opplyser at tyvene ofte er ute etter lett omsettelige ting som smykker, sølvtøy, elektronisk utstyr og mobiler, men også dyrt verktøy og sykler.

Det er mange grep du kan gjøre for å avverge boliginnbrudd, og ett av dem er å skaffe alarm, tipser Neverdal om.

– Stadig flere velger å skaffe seg en FG-godkjent innbruddsalarm. Vi ser at dette virker preventivt, sier Neverdal.

Les også: Ordrene strømmer inn til leverandører av solcellepanel, og snart får de konkurranse fra Ikea

Totale erstatninger etter innbrudd i private boliger og hytter per år. Alle beløp er justert for prisstigning, så de er sammenlignbare med 2018-tallet.

Boligalarm-selskapene mener de skal ha noe av æren

Glenn Ø. Støldal. presseansvarlig i Verisure. Foto: Verisure

– Først og fremst synes vi det er gledelig at innbruddstallene går ned, slik at vi nordmenn kan føle oss enda tryggere i eget hjem, sier Glenn Ø. Støldal, presseansvarlig i Verisure AS, til Pengenytt.

Han støtter naturlig nok konklusjonene til politiet om at boligalarmer og andre sikringstiltak har bidratt til denne nedgangen.

– Kan man snu på det å si at det er mindre behov for boligalarmer i dag enn tidligere?

– Det er mange årsaker til ha en boligalarm, som brann, innbrudd, SOS/nød og vannlekkasje, svarer Støldal. og legger til:

– Vi opplever stadig økende etterspørsel etter boligalarm fra nordmenn over hele landet, og nå nærmer vi oss 250.000 kunder. Det tar vi som en tydelig indikasjon på at det å ha en alarm som er koblet til en døgnovervåket alarmstasjon, med tilkalling av vekter og varsling av nødetater, er like interessant for å bidra til sikkerhet og trygghet i norske boliger nå som før.

Kommunikasjonssjef Sissel Eckblad i Sector Alarm AS. Foto: Sector Alarm

Støldal får støtte fra Sissel Eckblad, kommunikasjonssjef i Sector Alarm AS:

– Boligalarm virker, svarer hun på spørsmål om hvorfor antall innbrudd har gått ned.

– All vår erfaring viser at innbruddsfrekvensen i boliger med boligalarm er lavere enn i boliger uten ekstra sikring. Basert på en enkel tanke om risikominimering vil de kriminelle til enhver tid operere der de har minst risiko for å bli oppdaget, legger hun til.

Les også: Så mye strøm sparer du med varmepumpe

Hver femte bolig har nå boligalarm

Sector Alarm opplyser at det var rundt 100.000 husstander som var utstyrt med boligalarm tilknyttet alarmstasjon i 1999.

Tjue år etter; i 2019, er tallet nesten 500.000.

Det utgjør knappe 20 prosent av alle bebodde og ubebodde boliger i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I en undersøkelse gjennomført av MBrain for Sector Alarm tidligere i år går det frem at 72 prosent av de spurte oppga innbruddssikring som viktigste årsak til anskaffelse av boligalarm.

Det er imidlertid andre hendelser som står for det meste av forsikringsutbetalingene, ifølge statistikk fra Finans Norge.

For de siste årene har det blitt meldt inn mellom 250.000 og 300.000 større og mindre erstatningstilfeller årlig på boliger (naturskader kommer i tillegg).

Av erstatningsutbetalingene på syv milliarder kroner i 2017, sto innbrudd/ tyveri/ ran for kun 345 millioner kroner (5 prosent) av dette.

Utbetalingene etter brann- og vannskader var dog på hhv 2,533 (36 prosent) og 2,457 milliarder kroner (35 prosent).

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nå kan du få støtte fra Enova til energitiltak på hytta

Så mye må strømprisen øke for at solcellepanel på taket skal bli lønnsomt

Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

En vannmåler kan spare deg for flere tusen kroner per år

Kunde til Eidsiva Nett må ut med 5660 kroner i årlig gebyr for AMS-nekt