Kunde til Eidsiva Nett må ut med 5660 kroner i årlig gebyr for AMS-nekt

Strømkunder som har fritak for automatisk avlesing av strømmåleren, samt de som nekter å få installert ny måler, må betale et årlig gebyr på opp mot 3000 kroner per målepunkt per år for manuell avlesning. Har du to målere på samme adresse, blir gebyret det dobbelte. Bildet viser hvordan en ny AMS-måler kan se ut. Foto: Stig Storheil/ NVE

Fra og med i år skal det være installert nye digitale strømmålere (AMS) i alle norske hjem. I alle fall nesten alle. For dem som av en eller annen grunn nekter eller har fått fritak, blir det kostbart.

Myndighetene i Norge har i forskrift fastslått at alle nettkunder skal ha ny automatisk strømmåler, såkalt AMS-måler, fra 1. januar i år.

AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer.

Den nye strømmåleren erstatter dermed den gamle analoge måleren i sikringsskapet ditt, og skal kontinuerlig registrere strømforbruket ditt.

Fordelen for deg er at du ikke lenger trenger å lese av strømmen selv, da dette automatisk sendes inn til nettselskapene.

Det er også mulig å koble måleren opp mot energistyringssystemer som kan hjelpe deg å redusere unødvendig strømforbruk eller flytte forbruk til tider hvor strømprisen er billigere.

Les også: Så mye må strømprisen øke for at solcellepanel på taket skal bli lønnsomt

Har møtt en del motstand

Av ulike grunner er det mange som ennå ikke har fått installert ny strømmåler.

Forskriften åpner nemlig for at nettkunder med lavt og forutsigbart forbruk, og/eller hvor slike målere medfører «vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker», kan slippe.

En slik ulempe som nevnt over, typisk el-overfølsomhet, må i så fall attesteres av lege eller psykolog.

Annonse:


I en rapport som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la frem i fjor sommer, går det frem at rundt 5000 nettkunder har fått fritak grunnet nettopp dette.

I tillegg var det over 20.000 som enten nektet å slippe inn installatør eller som ikke var mulig å kontakte.

Hvor høye disse tallene er i dag, har ikke NVE oversikt over, opplyser direktoratet til Pengenytt.

Les også: Strømregningen ble 3400 kroner dyrere i fjor enn i 2017

Nettselskapene kan ta gebyr for manuell avlesning

Tabellen viser årlig avlesningsgebyr hos noen av landets nettselskap. De tilfellene hvor AMS-måler med kommunikasjonsenhet ikke er installert, fordi nettselskapet selv har vurdert at forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart, kan ikke ilegges gebyr.

Ifølge regelverket har nettselskapene en plikt til å sørge for at alle målere blir lest av minst en gang i året, og at måledataene er riktige.

Dette sørger de nye AMS-målerne for der de er installert, men hos strømkunder med fritak for automatisk avlesing må nettselskapene foreta manuelle avlesninger.

NVE har derfor uttalt at nettselskapene har anledning til å kreve at den enkelte kunde selv dekker slike ekstrakostnader gjennom gebyr, slik at ikke nettselskapets øvrige kunder må betale for dette.

Gebyret kan dog ikke være større enn kostnadene nettselskapet har med manuell avlesning, og skal ikke bidra til å øke nettselskapenes overskudd, ifølge NVE.

Det kan også tilkomme et gebyr for deaktivering av kommunikasjonsenheten i AMS-måleren, dersom fritaket ikke ble innvilget før måleren ble installert.

Dette gebyret, som typisk ligger på 2500-3000 kroner, kan også ilegges til kunder med innvilget fritak som flytter til en bolig med en tilkoblet kommunikasjonsenhet.

Les også: Dyr euro kan bety 2000 kroner i økt strømregning

Kunde til Eidsiva Nett må ut med 5660 kroner i gebyr per år

Pengenytt har blitt kontaktet av en el-overfølsom kunde til Eidsiva Nett, som mener gebyret til nettselskapet er uforholdsmessig høyt.

Eidsiva Nett tar nemlig et årlig gebyr på 2830 kroner for kunder som er innvilget fritak for AMS-måler og for kunder som kunder som motsetter seg installasjon av AMS-måler.

Kunden, som ønsker å være anonym, har to strømmålere på sin adresse og må derfor ut med 5660 kroner i året.

Han skjønner ikke at en manuell avlesning skal koste så mye, og mener dessuten at det bør gå for det samme å lese av to målere når folkene til Eidsiva først er innom.

– Eidsiva Nett har forholdt seg til at NVE har stadfestet at manuell avlesning er å anse som en særskilt tjeneste som det ikke er rimelig at nettselskapets øvrige kunder betaler for, sier Ragnhild B. Abrante, kommunikasjonsansvarlig for nett og vannkraft i Eidsiva Nett, til Pengenytt.

Les også: NVE-direktøren: – Nettleien kan stige med 30 prosent

Samme pris uavhengig av hvor måleren er plassert

Abrante opplyser samtidig at Eidsiva Nett får ulike reaksjoner fra kundene på størrelsen på gebyret, uten at hun går nærmere inn på hva det innebærer.

– Hvorfor tar dere dobbelt betalt fra kunder med to strømmålere på samme adresse? Går ikke det for det samme å lese av to målere når dere først er ute?

– Basert på at gebyret er beregnet ut fra en snittkostnad som ikke skiller på for eksempel reisetid til de ulike kundene, er det satt en pris per strømmåler, uavhengig av hvor måleren er plassert, sier hun.

På spørsmål om hva gebyret skal dekke rent konkret, svarer Abrante følgende:

– Dette beløpet dekker andelen av kostnadene Eidsiva Nett har ved å opprettholde systemer og rutiner for å håndtere manuelle avlesninger av strømmålere, og en årlig kontrollavlesning av målepunktet. Kostnader som Eidsiva Nett har for automatisk avleste målere er trukket fra, siden disse kundene ikke skal belastes for dette.

– Kan du være konkret?

– Kostnadene skriver seg fra manuelt arbeid for å håndtere prosessen med målere som ikke er automatisk avlest, blant annet i relasjon til datasystemene våre, kostnader for SMS/ brev knyttet til innhenting av måleverdier, årlig kontrollavlesning og ekstra systemstøttebehov. Kostnader som er tilknyttet kommunikasjonen på de automatisk avleste målerne, er trukket fra for disse kundene, sier Abrante.

Per i dag har Eidsiva Nett 357 målere uten kommunikasjonsenhet av totalt 163.000.

Les også: Denne strømfellen koster mange dyrt

NVE mener størrelsen på gebyret er greit

Pengenytt har kontaktet NVE for å høre hva gebyret for manuell avlesning bør ligge på.

– NVE regulerer hvilke kostnader nettselskapene kan dekke gjennom gebyret, og gebyret skal ikke overstige kostnaden nettselskapet har med å gjennomføre manuell avlesing, sier Siri Hau Steinnes, seniorrådgiver for reguleringsmyndigheten for energi i NVE.

– Kostnader som danner grunnlag for et avlesingsgebyr kan være variable kostnader som registrering og validering av målerstand, utsending av påminnelse om avlesing, retting av feil levert målerstand og gjennomføring av kontrollavlesing. Andre faste kostnader, for eksempel knyttet til IT-drift, kan ikke dekkes gjennom gebyret, legger hun til, før hun konkluderer:

– Ut fra den informasjonen vi har fått fra ulike nettselskaper om hvilke kostnader som påløper ved manuell avlesing, ser det ut til at gebyrene kan bli i størrelsesorden 2000-3000 kroner når nettselskapet gjennomfører årlig kontrollavlesing hos kunden. Dersom gebyret er vesentlig høyere enn dette, har nettselskapet trolig enten tatt med kostnader som de ikke har anledning til å kreve inn gjennom gebyr eller lagt opp til å gjennomføre avlesingen på en lite effektiv måte.

– Er det greit å ta dobbelt betalt hos kunder med to strømmålere på samme adresse?

– Dersom én kunde har flere målere, kan nettselskapet kreve gebyr per måler. Det følger av de generelle prinsippene for utforming av tariffer at gebyret skal beregnes per måler. NVE mener at dette likevel ikke er til hinder for at nettselskapet velger å redusere gebyret i tilfeller der målerne kunden har er på samme adresse, svarer Hau Steinnes.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Så mye strøm sparer du med varmepumpe

Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt

Styr unna denne nye avtalen fra strømselskapene

Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Det er nesten umulig å finne frem til den billigste strømavtalen