Denne strømfellen koster mange dyrt

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Mellom 55.000 og 75.000 husholdninger har til enhver tid strøm med såkalt leveringsplikt. Dette er ment å være en kortsiktig nødløsning, men er en kostbar og mer permanent strømavtale for dem som ikke velger strømleverandør selv.

For at du ikke skal miste strømmen når du for eksempel tar over en bolig eller dersom strømselskapet går konkurs, er nettselskapene pålagt å levere deg strøm av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

De første seks ukene er prisen til kunder på leveringsplikt regulert. Det vil si at netteieren maksimalt kan belaste kundene spotprisen for området, pluss et påslag på 6,25 øre/kWh inkludert moms.

Til sammenligning oppgir NVE at gjennomsnittlig påslag dersom du velger en ordinær strømleverandør selv ligger på 1,9 øre.

Les også: Det er nesten umulig å finne frem til den billigste strømavtalen

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Annonse:


Prisen øker betydelig etter seks uker

Tabellen viser utvalgte nettleverandører og deres påslag etter seks uker med leveringsplikt.

Tabellen viser utvalgte nettleverandører og deres påslag etter seks uker med leveringsplikt.

Leveringsplikt er ment å være en foreløpig ordning, så etter de seks første ukene kan nettselskapene sette en høyere pris for at kundene skal ha et insentiv til å velge en strømleverandør på egen hånd.

Det betyr at kunder på leveringsplikt utover seks uker betaler unødvendig mye for strømmen sin.

I tabellen til høyre kan du se at en oversikt over utvalgte nettleverandører og deres påslag. Den viser at påslagene typisk er på 10-25 øre/kWh, eller 5-13 ganger høyere enn for en ordinær strømkunde.

Med et årsforbruk på 20.000 kWh utgjør denne forskjellen alt mellom 1600 og 4600 kroner, avhengig av hvem som står for leveringsplikten.

Les også: Minst 650.000 husholdninger betaler mer for strømmen enn de må

Mange som «glemmer»

Per utgangen av september i år var det 57.609 husholdninger som hadde en leveringspliktig strømavtale. Av disse hadde 10.331 hatt det i mindre enn seks uker, 18.221 i mellom seks uker og seks måneder, og 29.057 i over seks måneder.

Nettselskapene er pålagte å informere kundene om hvordan de kan finne en ny strømleverandør, men likevel er det mange som ikke får endret.

Andelen husholdninger med leveringspliktig strømavtale utgjør 2,24 prosent av alle norske husholdninger, ifølge NVE. 

Les også: Jan Helge (74) gikk for varmepumpe, fikk 39.000 kroner i støtte og reduserte energiforbruket med 45 prosent

(artikkelen fortsetter under diagrammet).

Antall husholdninger med leveringspliktig strømavtale, fordelt etter hvor lenge de har hatt det. Kilde: NVE

Antall husholdninger med leveringspliktig strømavtale, fordelt etter hvor lenge de har hatt det. Kilde: NVE

Rekordmange skifter strømavtale

Det er ikke bare dem på leveringsplikt som kan spare penger på å velge et annet strømselskap eller en annen avtale. Mange har enten avtaler med variabelpris eller fastpris, selv om spotpris historisk har vist seg å være billigst.

Dersom du velger spotpris, må du dessuten sørge for å velge en avtale med lavt påslag. Styr dessuten unna avtaler med introduksjonspriser dersom de går mye opp i pris etter at perioden med lav pris går ut.

På Forbrukerrådets nettside Strompris.no kan du se hvilke avtaler som er billigst for deg.

Hele 223.800 husholdninger skiftet strømleverandør i løpet av første halvår i 2016. Dette er nesten 50 prosent flere enn for samme periode i fjor.

Les også: Opptil halvparten av prisen på boligkjøperforsikringen går til eiendomsmegleren

Les også: Nå får du betalt 21.300 kroner for hver million du har i boliglån

Les også: Hele seks av ti bilister vurderer elbil