Jan Helge gikk for varmepumpe, fikk 39.000 kroner i støtte og reduserte energiforbruket med 45 prosent

Pensjonert overlege Jan Helge Dybdahl. FOTO Enova

I begynnelsen av 2015 erstattet Jan H. Dybdahl sin gamle oljefyr med en splitter ny varmepumpe. I løpet av drøye 15 måneder har 74-åringen klart å redusere energiforbruket med nær 30.000 kWh.

På sine nettsider presenterer Enova flere boligeiere som har gjennomført ulike energismarte tiltak i sine hjem de siste årene. Pensjonert overlege Jan H. Dybdahl i Trondheim er en av dem.

Da Enova intervjuet han i fjor sommer, var det fem måneder siden han hadde byttet ut den gamle oljefyren til fordel for en ny og mer klimavennlig væske-vann-varmepumpe.

Den gang uttalte Dybdahl blant annet følgende:

– Det var enten nå eller aldri. Jeg begynte å dra på årene, og fyrkjelen ble ikke yngre, den heller.

Les også: Minst 650.000 husholdninger betaler mer for strømmen enn de må

Annonse:


Angrer ikke

Når Pengenytt tar kontakt for å høre om han savner oljefyren, kommer svaret kontant:

– Nei, alt er enklere med den nye varmepumpen. Den gir en jevn varme døgnet rundt, lager lite støy, krever nesten ikke vedlikehold og reduserer samtidig energiforbruket vårt, sier Dybdahl.

Med oljefyren var det annerledes.

– Det luktet olje utendørs når vi fyrte mye om vinteren, og det var en del bråk fra anlegget. I tillegg måtte fyrkjelene feies av og til, samt at vi måtte passe på å bestille fyringsoljen på gunstige tidspunkt prismessig, mimrer den blide pensjonisten.

Dybdahl bor på Sverresli sammen med sin kone i en verneverdig enebolig fra 1922. Det totale energiforbruket har de senere årene ligget på rundt 45.000-50.000 kWh i året, hvorav oljeforbruket på 2000 liter utgjorde 18.000 kWh.

Les også: Slik velger du eiendomsmegler

Artikkelen fortsetter under bildet.

Pensjonert overlege Jan Helge Dybdahl. FOTO Enova

Pensjonert overlege Jan Helge Dybdahl. FOTO Enova

Følger med på strømforbruket daglig

Dybdahl synes det er interessant å følge med på hvor mye de sparer i strømutgifter med den nye varmepumpen. I tillegg til pumpens egen energimåler, ble det nemlig også installert en ekstra strømmåler som viser varmepumpens strømforbruk i den 230 kvadratmeter store boligen.

– I 2015 sparte vi litt over 20.000 kWh, noe som utgjør en besparelse på 40-45 prosent fra tidligere år. Siden installeringen har vi totalt spart nærmere 30.000 kWh, sier Dybdahl.

Det er ikke tilfeldig at pensjonisten svarer så raskt og nøyaktig rundt besparelsene i strømforbruket. Han fører nemlig daglig statistikk for å kunne følge med utviklingen over tid.

Les også: Sjekk fastrente-fellen i disse bankene

Lønnsom investering

Etter byttet fra oljefyr til varmepumpe søkte Dybdahl støtte fra Enova. Der fikk han 39.000 kroner.

– Til tross for at den totale nettokostnaden etter tilskudd fra Enova kom på 260.000 kroner, anser jeg dette for å være en god investering. Etter mine beregninger vil pumpen med dagens strømpris være nedbetalt i løpet av 14-15 år, sier Dybdahl.

Om vi legger gjennomsnittlige strømpris for 2015 (medregnet avgifter og nettleie) fra Statistisk sentralbyrå til grunn, reduserte ekteparet energiregningen med 16.200 kroner i fjor, i forhold til tidligere år. Med høyere strømpris vil besparelsene bli større.

NB: Ifølge Enova er energikostnaden per kWh høyere for olje enn for strøm, så besparelsen nevnt over er i realiteten enda litt større.

Det høres ut som en betydelig bedre avkastning enn dere ville fått om dere lot pengene stå i banken?

– Definitivt! For oss var det mye bedre å investere disse pengene i huset enn å la dem stå i banken. I tillegg til det økonomiske, har varmepumpen dessuten gitt oss en betydelig bedre bokomfort med jevn temperatur døgnet rundt og året rundt, svarer 74-åringen.

Les også: Nå blir det enklere å få oversikt over lånetilbudet

Har også gjort andre tiltak

Dybdahl presiserer at væske-vann-varmepumpe ikke trenger å passe for alle, og at han sannsynligvis ville valgt en annen løsning om det ikke var for at sentralvarmesystemet med røropplegg allerede var på plass.

– Jeg tror nok det hadde blitt luft-luft varmepumpe, sier Dybdahl.

Har dere gjort andre tiltak for å redusere energiforbruket de seneste årene?

– For tre år siden brukte vi 130.000 kroner på etterisolering av gulvet mot kvisten. Det ble lagt inn minimum 25 cm isolasjon mellom 2. etasje og loftet, svarer han.

Dybdahl skryter avslutningsvis av rørleggerfirmaet K. Lund som har stått for ENØK-oppgraderingene i boligen. I forrige uke ble firmaet kåret til Årets Enovatilskudd-bedrift i Norge på grunn av innsatsen de har gjort for å promotere framtidsrettede energiløsninger.

Les også: Oppussing med statlig støtte


Fakta om oljefyring i Norge:

  • Miljødirektoratet anslår at et sted mellom 60.000 og 80.000 boligeiere har en aktiv oljefyr, mens 75.000 har parafinkaminer.
  • Ifølge Naturvernforbundet finnes det så mange som 150.000 nedgravde oljetanker i Norge. Disse utgjør en potensiell fare for miljøet.
  • I Klimaforliket ble det vedtatt å forby fyring med olje og parafin fra 2020.
  • De aller fleste som kvitter seg med oljefyren og får tilskudd fra Enova, installerer en varmepumpe. Gjennom Enovatilskuddet kan man få dekket opptil 30.000 kroner for en luft/vann varmepumpe og 40.000 kroner for en væske/vann varmepumpe.

Kilde: Enova/Naturvernforbundet