Nå blir det enklere å få oversikt over lånetilbudet

Forbrukerombud Gry Nergård. FOTO: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Allerede i 2010 ble bankene pålagt å gi forbrukerne nøkkelopplysninger om kredittavtaler, i form av et kort, standardisert og oversiktlig skjema. På grunn av at bankene ikke har brukt skjemaet likt, har Forbrukerombudet nå tatt grep. 

Når du skal ta opp et lån, skal du slippe å lete deg gjennom kompliserte låneavtaler for å finne de viktigste opplysningene om tilbudet, står det i en pressemelding fra Forbrukerombudet.

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt, eller «SEF-skjema», skulle gjøre det enklere for forbrukeren å få oversikt over hva som faktisk skal tilbakebetales, som totalbeløp, avdrag og eventuelle gebyr når du søker om lån.

Da Forbrukerombudet sjekket hvordan bankene fylte ut dette skjemaet, viste det seg at bankene løste dette på ulike vis. Dette gjorde det unødvendig vanskelig å sammenligne tilbudene, og dermed fungerte ikke skjemaet etter hensikten.

Bankene må rydde opp

Nå har derfor Forbrukerombudet, i samarbeid med Finans Norge og Finansforetakenes forening (FinFo), utarbeidet en rettledning for hvordan de skal fylle ut skjemaet.

Finans Norge og FinFo skal i disse dager sende ut rettledningen til sine medlemmer.

– Låneavtaler kan ofte oppfattes som lange og kompliserte for forbrukerne. Skjemaet med nøkkelinformasjon skal gjøre det enklere å sette seg inn i avtalen, seier forbrukerombud Gry Nergård i pressemeldingen.

Viktig å sammenligne flere lånetilbud

Det er viktig å sammenligne tilbud fra flere banker når du skal ta opp lån, da det potensielt kan spare deg for store renteutgifter.

Når et du nå kan få et kort, standardisert og oversiktlig skjema, blir dette enklere.

– Derfor er det viktig at bankene gir informasjonen på en god og utfyllende måte, og at alle bankene fyller ut skjemaet likt slik at det blir lett for kundene å sammenligne tilbud. Skjemaet skal være tilpasset deg og ditt lån, slik at du får all vesentleg informasjon på samme sted, sier Nergård.

Til orientering: Forbrukerombud Gry Nergård er kusine til artikkelforfatterens samboer.