Minst 650.000 husholdninger betaler mer for strømmen enn de må

ILLUSTRASJONSFOTO: Pixabay

Nesten 30 prosent av Norges 2,3 millioner husstander har variabel priskontrakt med sin strømleverandør. Gjennomsnittlig forskjell mellom spotpris og variabel pris lå på 6,8 øre/kWh i fjor, noe som utgjør en forskjell på 1700 kroner i strømutgifter for en vanlig enebolig.

I 2015 ble 68 prosent av strømmen til husholdningene solgt via kontrakter tilknyttet elspotprisen, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Av de resterende hadde rundt 28 prosent variabel prisavtale og fire prosent hadde fastprisavtale.

Slik var gjennomsnittlige priser for kunder med de ulike avtalene i 2015:

  • Spotpris: 24,5 øre/kWh
  • Variabel pris: 31,3 øre/kWh
  • Nye fastpriskontrakter med inntil ett års varighet: 32,6 øre/kWh
  • Nye fastpriskontrakter med over ett års varighet: 32,0 øre/kWh
  • Andre fastpriskontrakter: 33,0 øre/kWh

Gjennomsnittlig forskjell mellom spotpris og variabel pris var altså på 6,8 øre/kWh i fjor. For en gjennomsnittlig enebolig tilsvarer prisforskjellen 1700 kr på ett år.

Tilsvarende forskjeller for 2011, 2012, 2013 og 2014, var hhv. 3,4, 2,6, 3,4 og 5,3 øre/kWh i favør spotpris.

Til opplysning lå den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, i gjennomsnitt på 80,9 øre/kWh i 2015.

Grunnlegger av strømbyttetjenesten ELskling.no, Jens Regnström. FOTO ELskling.no

Grunnlegger av strømbyttetjenesten ELskling.no, Jens Regnström. FOTO: ELskling.no

Liten transparens på variabelprisavtalene

– Det er lettere for strømselskapene å ta ut margin på variabelprisavtalene fordi de ikke har samme transparens som spotpris. Mange opererer også med lokkepriser på variabelprisavtaler som med tiden blir svært kostbare, sier Jens Regnström, grunnlegger av strømbyttetjenesten ELskling.no.

Han legger til at variable priskontrakter nesten aldri lønner seg i forhold til spotprisavtaler, og anslår at de med såkalt «variabel pris» betalte over 870 millioner kroner mer enn de med spotpris bare i fjor.

Les også: Disse faktorene vil avgjøre strømprisen fremover

Spotpriskundene kan også spare penger

Grunnleggeren av strømbyttetjenesten ber også de med spotprisavtaler om å sjekke sine vilkår regelmessig.

– Selv om du en gang i tiden tegnet en spotprisavtale med lavt påslag og lave avgifter er det ikke sikkert du fremdeles får billig strøm. Strømleverandørene har rett til å endre vilkårene, så dersom du ikke har sett over strømavtalen på en stund er det stor risiko for at du nå betaler mer enn nødvendig, sier Regnström.

Han legger til at det er gratis og enkelt å bytte strømleverandør, og det tar i gjennomsnitt mindre enn 5 minutter å både sammenligne og bytte strømavtale.

Les også: Historisk lave studielånsrenter

350.000 husstander byttet strømleverandør i 2015

Fersk statistikk fra Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) forteller at over 350.000 strømkunder byttet strømleverandør i løpet av 2015. Det tilsvarer en bytteprosent på 13,7 prosent, og er en økning på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med 2014.

– Det er gledelig at antall leverandørbytter nå øker. Siden 2013 har det vært en nedadgående trend for strømprisen, og lenge så vi også en lignende trend for antall leverandørbytter. Mange husholdninger betaler fremdeles unødvendig mye for strømmen, så det er gledelig at trenden nå snur. Hvis du bytter strømavtale med jevne mellomrom sikrer du en god avtale og bidrar til økt konkurranse i markedet, sier Regnström.

Antall husholdninger som byttet strømleverandør hvert kvartal siden 2010. KILDE: NVE

Antall husholdninger som har byttet strømleverandør hvert kvartal siden 2010. KILDE: NVE