Disse faktorene vil avgjøre strømprisen fremover

Direktør for krafthandel i LOS Energy, Andreas Myhre, tror ikke på store endringer i kraftprisen fremover . FOTO: Geir Anders Rybakken Ørslien

I fjor var den gjennomsnittlige strømprisen på det nordiske kraftmarkedet den laveste siden 2000. Strømprisen vil holde seg lav også i år, skal vi tro Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy.

Gjennomsnittsprisen for strøm levert i Sør-Norge endte på under 18 øre/kWh i 2015, før påslag, nettleie og avgifter, viser en rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Gjennomsnittsprisen i Nord-og Midt-Norge var hhv 18,2 og 19,0 øre/ kWh.

Det ga en betydelig kostnadsbesparelse for alle husholdninger, sammenlignet med tidligere år.

– En gjennomsnittlig husholdning fikk rundt 2500 kroner lavere strømregning enn i et normalår, uttalte adm. direktør Per E. Sanderud i Norges vassdrags- og energiverk (NVE) til Aftenposten tidligere i år.

Les også: Denne forsikringen blir stadig mer populær

Artikkelen fortsetter under diagrammet

Søylediagrammet viser kraftprisen (øre/kWh) levert i Oslo før leverandørenes påslag, nettleie og avgifter. KILDE: Nord Pool

Søylediagrammet viser kraftprisen (øre/kWh) levert i Oslo før leverandørenes påslag, nettleie og avgifter. KILDE: Nord Pool

Svak krone påvirker strømprisen negativt

Ettersom elektrisk kraft kjøpes og selges i et felles nordisk marked notert i euro, vil endringer i styrkeforholdet mellom kroner og euro isolert sett ha stor innvirkning på kraftprisen du og jeg betaler.

Kronekursen er dramatisk svekket bare de siste årene. Mens en euro i dag koster rundt 9,50 kroner, har den i gjennomsnitt ligget på 8,12 kroner de siste 17 årene.

Artikkelen fortsetter under grafen.

Kursutviklingen for euro målt mot norske kroner fra 1999 til i dag. Den røde linjen viser gjennomsnittet for perioden. KILDE: Norges Bank

Kursutviklingen for euro målt mot norske kroner fra 1999 til i dag. Den røde linjen viser gjennomsnittet for perioden. KILDE: Norges Bank

Valutaeffekten er imidlertid kraftig motvirket av overskudd av energi i energimarkedene.

– Engrosprisen for strøm på Sørlandet var i mars 35 prosent lavere enn gjennomsnittet for mars måned de siste ti årene. Vi må tilbake til 2007 for å finne lavere pris i mars. Og, hadde det ikke vært for den svake kronekursen, ville prisen i år vært enda lavere. Målt i euro er årets marspris den laveste siden 2002, sier Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy, i en pressemelding.

I følge Myhre har strømprisen holdt seg på rekordlave nivåer, til tross for vesentlig mindre nedbør enn normalt i mars.

Engrosprisen på Sørlandet endte på 20,2 øre/kWh, 1,7 øre/kWh høyere enn i februar, men likevel altså et rekordlavt nivå.

Les også: Nå blir det enklere å få oversikt over lånetilbudet

Forventer fall i strømprisen

Snøsmeltingen har så vidt begynt, og vannføringen i elver og vassdrag har begynt å ta seg opp. Siden det er mindre snø i fjellet enn normalt, både i Norge og Sverige, så forventer markedsaktørene en rolig og kontrollert snøsmelting som ikke vil gi det helt store presset på kraftprodusentene.

Markedet priser inn en flat pris gjennom april, og en myk nedgang gjennom sommeren, i følge direktøren i LOS Energy.

Les også: Sjekk fastrente-fellen i disse bankene

Pris på kull og gass påvirker

– Strømprisen settes i et nordisk marked. Det betyr at den norske strømprisen er påvirket av forhold i de øvrige nordiske landene, men også av forhold i Russland, Baltikum, Polen, Tyskland og Nederland (og etterhvert UK), som alle er knyttet til det nordiske markedet, sier Myhre.

– Om de nordiske kraftprodusentene velger å selge kraften sin ut av Norden eller å redusere produksjonen i Norden, må det nordiske markedet kjøpe strøm fra andre europeiske land, som i mange tilfeller fyrer med kull og gass. Hvor mye det koster å produsere strøm i disse landene, styres derfor av prisen på kull og gass, legger han til.

Så lenge kull- og gassmarkedet preges av tilbudsoverskudd og lave priser, bidrar muligheten for å kjøpe billig strøm fra andre europeiske land til å holde den nordiske strømprisen nede.