Dette er årsaken til at du ikke får byttet strømleverandør de neste ukene

Det norske kraftmarkedet er i ferd med å effektiviseres. Foto: Pixabay

Den 18. februar skal Statnett implementere Elhub, som er et effektiviserings- og digitaliseringsprosjekt for det norske kraftmarkedet. Det får konsekvenser.

Annonse:


Når Elhuben setter i drift medio februar, blir den en felles nasjonal database for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet.

Nyvinningen skal blant annet sørge for en mer effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne (AMS) og utveksling av kundeinformasjon, samt håndtere bytte av leverandør.

I stedet for å samle og prosessere måleverdier og kundeinformasjon hos 350 ulike aktører, samles den nå altså på et sted.

I dag er det slik at kraftleverandørene må forholde seg til mange nettselskap, og motsatt. Med Elhuben på plass, skal alle aktørene kun snakke med den.

Effektivisering: Før Elhub har samtlige aktører i det norske kraftmarkedet vært avhengig av hverandre for å gjennomføre markedsprosesser som leverandørbytter, inn- og utflyttinger og oppdateringer av grunndata. Når Elhub settes i drift vil alle meldinger sendes direkte til datahuben, som har i oppgave å verifisere og besvare meldingene, samt sende korrekt informasjon videre til berørte aktører. Skjermdump fra Elhub.no

Det vil bli både tids- og kostnadsbesparelser for kraftleverandørene og nettselskapene ved at en rekke oppgaver blir sentralisert i huben.

Fordelene til forbrukerne er at det blir enklere å følge opp eget forbruk, skifte strømleverandører og at den gir tilgang til nye smarte løsninger for å redusere strømforbruket.

Les også: Strømregningen ble 3400 kroner dyrere i fjor enn i 2017

Du må vente på ny strømavtale

Thomas A. Braathen. Foto: Privat

Som følge av at Elhuben snart skal settes i drift, vil kraftmarkedet «fryses» i perioden 1. – 18. februar, skriver Gudbrandsdal Energi (GE) på sine nettsider

Det omfatter alle strømleverandører og netteiere i Norge.

Dette vil få konsekvenser for deg som ønsker å skifte strømleverandør i ukene fremover.

Ettersom det tar noen dager fra en strømavtale bestilles til den blir aktiv, vil alle nye strømavtaler som tegnes fra nå først gjelde etter at «frys-perioden» er over.

Du kan selvfølgelig legge inn en bestilling, men selve selve leverandørbyttet og oppstart av kraftleveransen fra ny strømleverandør vil først skje i uke 8-9, anslår GE.

– Ja, det stemmer at det ikke er mulig å få gjennomført et levskifte i kjernefrysperioden, bekrefter Thomas A. Braathen, daglig leder i Kompass Energi, til Pengenytt.

– Konsekvensen av frys-perioden er at oppstarten hos ny leverandør blir forsinket med 2-3 uker. Det vil i denne perioden fortsatt være mulig å inngå ny avtale eller si opp eksisterende avtale, men det tar bare litt lenger tid å få utført endringen, legger han til.

Les også: Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Blir enklere å skifte strømleverandør

– Vil innføringen av Elhub få andre konsekvenser for strømkundene?

– Overgangen til Elhub gjør prosessen rundt leverandørskifte mye enklere og bedre enn tidligere, spesielt i kombinasjon med AMS målere. En stor utfordring med leverandørskifter tidligere har vært avlesning av målerstand, som ofte har medført mye feil og kansellerte leverandørskifter. Det er verken bra for kunden eller leverandørene, sier Braathen.

– En annen konsekvens av innføring av Elhub, slik jeg ser det, er følgende: Mens det tidligere har vært det lokale nettselskapet som har håndtert leverandørskiftene, blir det nå Elhub sentralt. En konsekvens av dette er nok at de lokale små vertikalintegrerte strømselskapene kommer til å få færre nye kunder, all den tid det ikke håndteres lokalt, sier han videre.

Med lokale små vertikalintegrerte strømselskap mener han mindre regionale kraftselskap som har både nett og strøm. Han nevner Sognekraft og Nore energi som tilfeldige eksempler.

Ifølge Braathen finnes det ganske mange av disse mindre selskapene med svært høy lokal markedsandel av strømkunder.

– Mens den lokale strømleverandøren i dag har rundt 70 prosent markedsandel i sitt nettområde, så er jeg ganske overbevist om at de over tid kommer til å miste markedsandeler til fordel for de store kraftleverandørene som har strukturert og profesjonalisert salget, som for eksempel Fjordkraft, Hafslund, Norgesenergi, Fortum etc., spår Braathen.

 Ifølge Elhub selv blir det økt personvern og sikkerhet med den sentraliserte databasen.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt

Styr unna denne nye avtalen fra strømselskapene

Så mye må strømprisen øke for at solcellepanel på taket skal bli lønnsomt

Dyr euro kan bety 2000 kroner i økt strømregning

Det er nesten umulig å finne frem til den billigste strømavtalen