NVE

Varsler tvangsmulkt til ni kraftleverandører

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) fant brudd på krav til faktura eller rapporteringsplikten hos 58 av 75 kraftleverandører. Ni kraftleverandører har ikke rettet avvik og vil motta varsel om…


– Staten er selv skyld i strømkrisen

I hele vinter ble det drevet rovdrift på våre reserver av vann. Magasinene ble nedtappet og strøm ble eksportert. Noen har visst glemt at de samme vannmagasiner også skal fungere…


Fare for strømrasjonering til vinteren

Fyllingsgraden i vannmagasinene i sør er den laveste på 26 år og risikoen øker for strømrasjonering til vinteren, opplyser Document. – Det er en ekstremsituasjon, sier konserndirektør Anders Gaudestad i…
Nettleien har økt betydelig

Nettleien økte med 5,0 prosent fra januar 2016 til januar 2017 for en husholdning med et forbruk på 20.000 kWh/år, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Til sammenligning økte konsumprisindeksen med 3,5 prosent.