Nettleien din kan bli redusert med 2000 kroner i året fra 2025

Nettleien kan bli betydelig lavere fra 2025, dersom flere nettselskaper slår seg sammen og tar i bruk ny teknologi. Foto: NVE

Sammenslåinger av nettselskap og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året fra 2025, viser ny rapport. For enkelte kunder kan det utgjøre 7,8 øre/kWh.

Annonse:


Strømregningen din bestemmes av prisen på elektrisk kraft, nettleien og offentlige avgifter.

De to sistnevnte kostnadselementene utgjør grovt sett litt over halvparten av strømregningen din, og er ikke noe du kan påvirke i særlig stor grad.

I gjennomsnitt var nettleien, inkludert avgifter, på 56 øre/kWh i 2018, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er imidlertid store regionale forskjeller. For mens innbyggerne i Sogn og Fjordane i gjennomsnitt betalte 71 øre/kWh, slapp innbyggerne i Finnmark unna med 39 øre/kWh.

Det er også store forskjeller innad i fylker, avhengig av hvilket nettselskap som opererer i nettopp din kommune.

I Sogn og Fjordane var for eksempel nettleien til kundene i Årdal Energi på 80 øre/kWh, mens andre innbyggere i fylket som er tilknyttet BKK Nett «kun» måtte betale 51 øre/kWh.

Les også: Så mye strøm sparer du med varmepumpe

Ny rapport avdekker muligheter for enorme besparelser

I perioden 2000 til 2019 ble antall nettselskaper redusert fra 204 til 124, som følge av sammenslåinger og oppkjøp. 

Nå har Thema Consulting Group på oppdrag fra NVE sett på erfaringene fra de gjennomførte fusjonene, og beregnet at en ytterligere konsolidering kan gi enorme besparelser.

Dersom antall store nettselskaper reduseres fra 13 til 8 og antallet mindre selskaper reduseres fra 111 til 60, kan det årlige kostnadsnivået for norsk nettbransje reduseres med mellom 1,2 og 2,8 milliarder kroner i 2025, viser analysen.

De årlige besparelsene representerer en nåverdi på mellom 27 og 60 milliarder kroner, hvorav det aller meste vil tilfalle norske nettkunder i form av en lavere nettleie.

Konsulentselskapet anslår at nettleien kan reduseres med 1,3 – 3,3 øre/kWh for en gjennomsnittlig husholdningskunde i 2025, men at den i nettselskap med færre enn 30.000 kunder i gjennomsnitt kan reduseres med hele 7,8 øre/kWh.

For en husholdning med et årsforbruk på 25.000 kWh, kan dermed besparelsene fort bli på 2000 kroner per år.

På toppen av dette kommer besparelser i form av redusert merverdiavgift.

Les også: Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Ytterligere potensiale for besparelser med utsatte og reduserte investeringer

Ove Flataker, direktør i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE. FOTO: NVE

– Det er viktig at nettselskapene tar tak i de mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi og omorganisering av nettbransjen. Nettselskapene har en viktig rolle i det grønne skiftet, og det er viktig at nettkundene fremover får en god leveringskvalitet til en fornuftig pris, sier Ove Flataker, direktør i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE.

Tidligere har NVE beregnet at større investeringer i strømnettet gir økning i nettleien frem mot 2025, men nå mener NVE at bransjen kan gjøre tiltak for å dempe denne økningen.

– Bedre utnyttelse av eksisterende nett er nøkkelen til å redusere behovet for nettinvesteringer. Nye tekniske og markedsmessige løsninger vil gjøre det mulig for nettselskapene å planlegge med at det ikke alltid skal være nok plass i nettet, sier Flataker, og utdyper:

– Det kan fungere på samme måte som når flyselskapene planlegger med en viss overbooking og kjøper ut fleksible kunder hvis det ikke er plass til alle.

– Økt fleksibilitet i strømnettet krever at nettselskapene investerer i ny teknologi som gjør at de til enhver tid har oppdatert og detaljert informasjon om statusen i nettet. Dette vil være et betydelig løft for nettselskapene. Fleksibilitet er nødvendig for å elektrifisere transportsektoren og håndtere mer desentralisert fornybar kraftproduksjon uten at kostnadene går i været, avslutter Flataker i NVE.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook, Twitter eller LinkedIn.

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Så mye må strømprisen øke for at solcellepanel på taket skal bli lønnsomt

Dyr euro kan bety 2000 kroner i økt strømregning

Kunde til Eidsiva Nett må ut med 5660 kroner i årlig gebyr for AMS-nekt

Det er nesten umulig å finne frem til den billigste strømavtalen

Skatt til gode eller restskatt? Du kan sjekke allerede nå