Fra nyttår får du automatisk kompensasjon ved strømbrudd

Fra 2021 utbetales kompensasjon automatisk til kunder som har hatt strømbrudd over 12 timer. Foto: Pixabay

I dag må du som nettkunde selv søke om kompensasjon fra ditt nettselskap ved strømbrudd, men fra 1. januar 2021 vil utbetalingene skje automatisk. 

Når du som nettkunde opplever strømbrudd som varer i minst 12 timer, har du krav på kompensasjon fra ditt nettselskap.

Etter dagens regelverk må du selv fremme krav om utbetaling til ditt nettselskap for å kunne motta kompensasjon, men fra nyttår endres reglene. Da får du automatisk kompensasjonen utbetalt, samtidig som satsene justeres.

Fra neste år vil privatkunder få 500 kroner ved avbrudd på 12 timer, og deretter 40 kroner per time.

Fritidsboliger får 125 kroner ved avbrudd på 12 timer, og deretter 10 kroner per time.

Samlet årlig utbetaling kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Annonse:


– Vi antar at rundt en tredel av nettkundene som har krav på kompensasjon, fremmer krav om dette. Vi ser det derfor som en fordel for nettkundene at de etter 2021 automatisk får den kompensasjonen de har krav på, uttalte direktør Ove Flataker i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE da det nye regelverket ble vedtatt i fjor.

Les også: Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk

Det blir også noen andre endringer

Nå når de fleste nettkundene i Norge har fått installert smarte strømmålere (AMS) i sine boliger, får nettselskapene mer og bedre informasjon om blant annet strømbrudd.

Det er denne informasjonen nettselskapene skal bruke i arbeidet med å identifisere hvilke nettkunder som har opplevd avbrudd over 12 timer, og som dermed er berettiget for kompensasjon.

I 2019 var leveringspåliteligheten på 99,989 prosent, viser avbruddsstatistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE. Det vil si at 0,011 prosent av den elektriske energien ikke nådde frem til strømkunden på grunn av feil eller utkoblinger.

Gjennomsnittlig leveringspålitelighet for perioden 2000 til 2019 var på 99,984 prosent.

Det er også vedtatt andre endringer i kompensasjonsordningen fra 2021:

  • Dagens ordning gir kun en kompensasjon per nettkunde for ett avbrudd, uavhengig av hvor mange målepunkt kunden eier. Fra 2021 vil nettkunden bli kompensert for alle sine berørte målepunkter.
  • Satsene for kompensasjonsbeløp i dagens ordning øker hver 24. time. Fra 2021 vil kompensasjonsbeløpene øke hver time.
  • Dagens ordning gjelder alle kundegrupper, men fra 2021 skal den kun gjelde for husholdninger og fritidsboliger.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette er forklaringen på hvorfor strømregningen fortsatt er høy, selv om kraftprisen er rekordlav

Statnett vil redusere nettleien i 2021 som et koronatiltak. Utgjør kun 17 kroner i måneden per husstand

Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt

Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Bank tilbyr nå boliglån til 1,10 prosent rente