Fra nyttår kan det bli moms på alternativ behandling, samt kosmetisk kirurgi og behandling

Nå kan det bli innført moms på alternativ behandling, samt kosmetiske operasjoner og behandlinger. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Regjeringen vil at det innføres 25 prosent moms på alternativ behandling, samt kosmetisk kirurgi og behandling fra nyttår. Det betyr i så fall betydelig dyrere tjenester.

Alternativ behandling, det vil si helserelaterte behandlinger som i hovedsak gis utenfor helsevesenet, er i dag unntatt fra merverdiavgiftsloven.

Ifølge Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (Nafkam) finnes det rundt 200 ulike behandlinger på det norske markedet i dag som inngår i dette begrepet.

Eksempler på dette er massasje, akupunktur, sjamanisme, naprapati, soneterapi, aromaterapi, healing og bønn.

Mandag denne uken sendte Finansdepartementet på høring et forslag om at alle typer alternativ behandling skal bli avgiftspliktig.

Det foreslås likevel at det kan gjøres unntak når behandling inngår som en «integrert og sammenhengende» del av helsehjelp som finansieres helt eller delvis av det offentlige, og tjenesten ytes av helsepersonell. Forutsetningen er da at det ikke kreves særskilt vederlag for det som isolert sett utgjør alternativ behandling.

Annonse:


Ettersom alternativ behandling stort sette tilbys utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten og mot brukerbetaling, mener regjeringen at forholdene ligger godt til rette for avgiftsplikt, står det i høringsnotatet.

Innføring av merverdiavgift for alternativ behandling anslås å øke statens inntekter med om lag 300 millioner kroner.

Les også: Disse «bensinkortene» gir størst rabatt i Norge og utlandet

Silikonpupper og filling blir også omfattet

Kosmetisk kirurgi og enkelte former for kosmetisk behandling er i dag også fritatt for moms.

Dette er tjenester der formålet er å endre et utseende eller en tilstand hos friske individer og ikke som følge av en skade, sykdom eller medfødt misdannelse.

At denne type tjenester er unntatt fra loven innebærer en skattefavorisering og fører til kunstig lave priser i forhold til prisene på avgiftspliktige varer og tjenester.

Dette bidrar igjen til overforbruk av kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, og forbruket av slike tjenester har økt i de senere år, ifølge regjeringen.

Økt omfang av denne type tjenester kan ha uheldige konsekvenser, for eksempel antas det at økt kroppspress er en av årsakene til at mange unge sliter psykisk, heter det videre.

Regjeringen foreslår derfor at kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet også skal omfattes av merverdiavgiftsloven.

Innføring av merverdiavgift for kosmetisk kirurgi og behandling anslås å øke statens inntekter med om lag 100 millioner kroner.

Les også: Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Prisene vil ikke nødvendigvis øke med 25 prosent

Momsplikt på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling vil naturligvis innebære at prisen på disse tjenestene øker.

Det vil i så fall gi noe redusert etterspørsel.

Økningen i prisen kan imidlertid bli mindre enn 25 prosent, tror regjeringen.

Dette skyldes at avgiftsplikten vil innebære rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten.

Regjeringen foreslår at endringene trer i kraft fra 1. januar 2021.

Høringsfristen er satt til 3. august 2020.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette er prisen du må betale for å gjøre døde om til diamanter

Fersk oversikt viser at beste sparekonto nå gir 2,35 prosent i flytende rente

Dette skal erstatte banktilbudet gjennom Posten, som avvikles 1. juli

Dette skjer om du overfører penger til feil konto

Seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må