Nordea spår renteoppgang et halvår tidligere enn Norges Bank har signalisert

Nordea tror vi får en tidligere renteoppgang enn det Norges Bank la til grunn i forrige rentemøte. Foto: Wille Öhgren/ Wikimedia commons

Oppløftende vaksinenyheter gir håp om raskere normalisering av norsk økonomi enn tidligere antatt, tror Nordea. Banken spår at Norges Bank vil heve renten tidligere enn den har signalisert.

– Vi venter nå en stor grad av normalisering av norsk økonomi fra neste sommer, klart tidligere enn de fleste så langt har lagt til grunn, skriver Kjetil Olsen og Dane Cekov i en rapport fra Nordea Markets.

De legger da til grunn at de første vaksinedosene ankommer Norge i januar, og at brorparten av de 1,3 millioner nordmenn som er i risikogruppen vil bli vaksinert i løpet av første kvartal 2021. Deretter forventer de god tilgang til vaksiner for den øvrige befolkningen. 

Olsen og Cekov tror dermed at vi på senvinteren og våren gradvis kan avvikle mange av smitteverntiltakene som nå demper aktiviteten i økonomien.

– Livet kan derfor komme til å vende tilbake til en slags normal neste sommer og økonomien vil komme til å hente seg inn raskt. Slik vi vurderer utsiktene kan vi være tilbake til aktvitetsnivået vi var på før koronaen, allerede neste sommer, skriver de.

– Den store sparebufferen som er bygd opp blant husholdningene og et sterkt ønske om å vende tilbake til normalen, legger til rette for kraftig vekst i forbruket neste år. Vi venter at særlig forbruket av tjenester vil hoppe kraftig opp og gi et betydelig løft i det private forbruket inn mot sommeren. Det vil være den klart viktigste driveren bak oppgangen i fastlands-BNP neste år, legger de til.

Annonse:


Nordea Markets tror at normaliseringen av økonomien kan komme et halvt år før det Norges Bank la til grunn i sin siste pengepolitiske rapport som ble presentert 24. september.

Dette vil i så fall bidra til at ledigheten går ned og når et mer normalt nivå raskere, samt at den signaliserte renteoppgangen fra Norges Bank må fremskyndes med et halvår.

– I så fall kan vi se en første renteøkning her hjemme i første kvartal 2022, skriver Olsen og Cekov i rapporten.

Torsdag 17. desember skal Norges Bank ha et nytt rentemøte, og vil da legge frem en ny forventet rentekurve.

Kilder: Nordea Markets og Macrobond

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Har du høyere eller lavere boliglånsrente enn gjennomsnittet?

Bank tilbyr nå boliglån til 1,10 prosent rente

Rundt halvparten av norske boligeiere bør endre formuesverdien på boligen i skattemeldingen neste år

I noen banker kan du tape flere titalls tusen kroner om du avslutter fastrentelånet før tiden