Mer enn hver fjerde osloborger leier nå bolig

Andelen som leier bolig har økt i Norge de siste seks årene, og størst økning har det vært i Oslo. Bildet er fra Tjuvholmen. Foto: Volker Glätsch/ Pixabay

Siden 2015 har andelen som leier boligen de bor i økt med ett prosentpoeng på landsbasis, ifølge SSB. Det tilsvarer omtrent 89.000 flere leietakere på seks år.

I 2015 bodde 873.528 personer fordelt på 521.254 husholdninger i en leid bolig. Det utgjorde 17,2 prosent av Norges befolkning og 22,6 prosent av alle husholdningene.

I 2020 bodde 962.414 personer fordelt på 580.032 husholdninger i en leid bolig, noe som utgjorde 18,2 prosent av Norges befolkning og 23,6 prosent av alle husholdningene, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen leietakere i landet har dermed økt med ett prosentpoeng på seks år, eller rundt 89.000 personer.

Det betyr naturligvis at andelen som eier boligen sin har sunket tilsvarende i perioden.

Økningen i andelen leietakere går først og fremst på bekostning av andelen selveiere, som har falt fra 71,0 prosent i 2015 til 70,4 prosent i 2020. Andelen som er andelseiere i borettslag har falt fra 11,8 til 11,4 prosent i samme periode.

Les også: Slik har leieprisen for en 1-, 2- og 3-roms leilighet i de største byene utviklet seg

Saken fortsetter under annonsen:


Andelen leietakere øker mest blant de i 20-årene

Ifølge SSB har leieandelen økt i alle aldersgrupper, med unntak av personer over pensjonsalder. I denne gruppen har det vært en nedgang i andelen leietakere, og nedgangen har vært størst blant de aller eldste.

Det er blant de yngste vi finner størst andel som leier boligen, og det er også i denne gruppen at økningen i leieandeler er størst.

Siden 2015 har andelen leietakere blant personer i 20-årene økt med over to prosentpoeng, fra 36,8 til 38,9 prosent.

Andel leietakere etter alder. Tall for både 2015 og 2020. Kilde: SSB

Det er i Oslo og Troms og Finnmark vi finner de største andelene av befolkningen som leier boligen sin, med hhv 26,5 og 20,4 prosent.

Økningen i Oslo har vært på 1,4 prosentpoeng siden 2015, og det er nå 179.000 leietakere i hovedstaden. Det er også her boligprisveksten har vært høyest de siste årene.

Leieandelene har vært mer stabile i de andre store byene.

Hold deg oppdatert på skatt og andre privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Byttet bank eller refinansiert? Husk disse fradragene

Eldre ektepar fikk bud på 6,35 millioner kroner for småbruk. Blir tvunget til å selge til halv pris

Forsker har avdekket hvilken bud-taktikk som lønner seg når du skal kjøpe bolig

Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk