Slik kan du veksle inn utgåtte sedler og mynter

norges bank Norges Bank i Oslo. Foto: Norges Bank.

Har du utgåtte sedler og mynter i skuffer eller skap hjemme? De trenger ikke være verdiløse, du kan nemlig veksle dem inn hos Norges Bank sine filialer rundt om i Norge. Utgåtte sedler og mynter kan veksles over disk eller overføres til konto.

Utgåtte sedler kan veksles ved Norges Bank sine depoter i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø alle hverdager mellom kl. 9 og 15. Dersom du ønsker kan du få pengene overført til konto. Ved beløp over 7 000 kroner utbetales det kun til konto. For overføring til konto må du sende penger og skjema i posten eller levere dette til Norges Banks hovedkontor i Oslo.

Postsendinger må adresseres til: Norges Bank, K&D, Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo.

Vekslingsbeløpet utbetales til oppgitt bankkonto, normalt innen 2 uker. Beløp over 8 000 kroner kan ta lengre tid. Dersom det er saksbehandlingsgebyr trekkes dette fra beløpet som utbetales.

Norges Bank veksler KUN utgåtte sedler og mynter. Noen veksles gebyrfritt, mens for andre pålegges et gebyr per vekslingsrunde. Norges Bank veksler IKKE gyldige sedler eller mynter. Norges Bank veksler inn til pålydende verdi. Enkelte utgåtte sedler og mynter kan ha samleverdi som overgår pålydende verdi. Ta kontakt med mynthandlere dersom du har spørsmål om dette.

Gyldig legitimasjon er nødvendig for alle vekslinger over 1 000 kroner.

Norges Bank følger bestemmelsene i hvitvaskingsloven. På samme måte som din bankforbindelse er Norges Bank pålagt å undersøke hvordan du har tilegnet deg pengene som ønskes vekslet. Vi må derfor stille noen spørsmål om pengenes opprinnelse.

Dersom du har mottatt pengene ved arv, kreves dokumentasjon på at eier er rett arving.

Dersom beløpet er over 7 000 kroner og mottatt som gave, kreves opplysninger om giver.

Dersom beløpet er over 7 000 kroner og mottatt som vederlag, kreves opplysninger om virksomheten som har gitt vederlaget.

Dersom eier er bedrift/selskap/juridisk person må det oppgis organisasjonsnummer. Det skal også vedlegges firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder samt oversikt over reelle rettighetshavere. Du finner mer informasjon om hvordan du foretar vekslingen her.