Ukrainske flyktninger er dekket av forsikringer i norske hjem

ukraina Det er krigshandlinger i Ukraina. Foto: Pixabay.

De første ukrainske flyktningene har kommet til Norge, og mange vil være innlosjert i private hjem. Derfor har Gjensidige utvidet dekningene.

Dersom man tar inn flyktninger i sitt private hjem, utvides innboforsikringen til å omfatte innboet til flyktningene samt ansvarsforsikring.

Dersom man tar inn flyktninger uten å ta betalt, krever heller ikke forsikringsselskapet at forsikringen utvides med flere boenheter eller utleie slik vi normalt krever.

– Vi håper dette kan være et lite bidrag til å øke flyktningenes følelse av en trygg hverdag og å bli ivaretatt. Dessuten håper vi det kan øke tryggheten til de familiene som åpner hjemmene sine, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige.

Samme dekning gjelder for de som måtte velge å låne ut fritidsboligen til ukrainere.

– Låner du hytta ut gratis som jo vil være tilfelle her, slipper du å utvide for utleie, og dermed vil flyktningene være forsikret på lik linje med familien de bor hos, sier Thoresen. Han presiserer at sikkerhet alltid går foran, derfor må boligen eller hytta være dimensjonert for antall mennesker du tenker å innlosjere.

Når det gjelder bygninger med mer enn 4 boenheter/familier er det foreløpig ikke tatt noen beslutning.

Andre dekninger

Bil: Du kan fritt låne ut bilen din til ukrainere med førerkort. For personer fra land utenfor EU/EØS er førerkortet gyldig i 3 måneder i Norge. Etter 3 måneder må man søke om førerkort i Norge.

For norske familier med forsikringen «familieulykke» er det til vurdering om denne også skal gjelde flyktningene.

Ordningene har foreløpig en varighet ut 2022.