– Tariffoppgjøret skal sikre gode velferdstjenester til innbyggerne

ks Områdedirektør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, sammen med fylkesstyreleder i KS Viken, Kari Anne Sand på strategikonferansen i Viken 8. mars. Foto: KS.

– For at kommunene skal kunne tilby innbyggerne gode velferdstjenester, er hele laget av dyktige medarbeidere viktig. I tariffoppgjøret må KS finne samlende løsninger, sa arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø da han besøkte Viken tirsdag.

Kommunesektorens organisasjon KS er arbeidsgiverorganisasjon for alle kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo. Det omfatter nær 500.000 ansatte.

KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø deltok i dag på KS’ strategikonferanse i Viken. Her samles politiske og administrative ledere fra kommunene for å gi innspill til KS’ hovedstyre og forhandlere.

– 46 kommuner i Viken har så langt vedtatt innspill til KS om tariffoppgjøret, og det skal også fylkesmøtet gjøre i dag. Så KS’ forhandlingsmandat blir godt forankret i kommunene, sier fylkesstyreleder i KS Viken, Kari Anne Sand.

– Vi står foran et krevende tariffoppgjør. KS vil gjøre alt vi kan for å finne gode løsninger rundt forhandlingsbordet som gjør kommunene i stand til å løse sitt viktigste oppdrag: Gode tjenester til innbyggerne, sa Gangsø.

I kommunesektoren er det én tariffavtale for alle ansatte, én kake å fordele. KS må balansere krav fra fire forhandlingssammenslutninger med 40 fagforbund.

Lønnsutviklingen i Norge følger frontfagsmodellen. Det betyr kort sagt at arbeidere og funksjonærer i industrien som konkurrerer med utenlandske bedrifter legger en norm for lønnsveksten i hele arbeidslivet. Det bidrar til en bærekraftig nasjonal økonomi og sikrer grunnlaget for kommunenes velferdstjenester, som industrien også er avhengig av.

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) la nylig fram sin foreløpige rapport om lønnsveksten i 2021. For andre år på rad ble den faktiske lønnsveksten i industrien noe høyere enn anslått – 3 prosent, mot et anslått ramme på 2,7 prosent. Kommunesektoren holdt seg til rammen.

– Det er utfordrende at partene i industrien ikke har kunnet gi et troverdig anslag for frontfagets ramme de to siste pandemiårene. Utviklingen over tid viser at frontfagsmodellen fungerer slik den skal, som en norm og ikke et absolutt tak, sier Gangsø.

De siste åtte årene har ansatte i kommunesektoren kommet noe bedre ut enn frontfaget i industrien, ifølge TBU.

Samtidig som hele laget av ansatte skal få en rimelig lønnsøkning, er noen yrkesgrupper vanskeligere å rekruttere i kommunene. Det gjelder særlig helsepersonell. Men det varierer noe rundt om i landet.

– I Viken fylke sier kommunene at det er mest utfordrende å rekruttere leger og sykepleiere. Det viser KS arbeidsgivermonitor, sier fylkesstyreleder i KS Viken, Kari Anne Sand.