Krever drivstoffstøtte nå

drivstoff Bensin og diesel.

Det er ikke bare strømprisene som er ekstremt høye i Norge for tiden, også drivstoff er ekstremt dyrt i Norge.

– Vanlige folk får store økonomiske problemer samtidig som den norske staten har rekordinntekter, dette er ikke rettferdig, sier partileder Cecilie Lyngby i Folkets parti FNB.

Folkets parti FNB krever derfor at staten så raskt som mulig fjerner avgift og moms på bensin og diesel slik at pumpeprisen holdes under 20 kroner.

Å få ned drivstoffutgiftene er også viktig for næringslivet og kollektivtransporten slik at prisene på varer og reiser kan holdes nede.

– Vi har en regjering som hevder å være for vanlige folk. Skal regjeringen leve opp til dette, må den nå trå til og få ned bensin- og dieselprisene slik at vanlige folk kan få endene til å møtes. Det er behov for å hjelpe folk med drivstoffutgiftene på samme måte som strømkundene får støtte, uttaler partileder Cecilie Lyngby.

Folkets parti FNB krever at det innføres drivstoffstøtte nå.