SAFE varsler plassfratredelse for 519 medlemmer på NR-avtalen

safe Tariffavtalen. Foto: Rebecca Bjerga.

SAFE har varslet Riksmekleren og Norges Rederiforbund om plassfratredelse for 519 medlemmer på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Hvis meklingen på avtalen ikke kommer i mål innen midnatt tirsdag 28. juni, blir det streik.

SAFE og NR kom ikke til enighet under årets hovedoppgjør i Oslo 19. mai, Partene er innkalt til mekling 27. – 28. juni i Oslo hos Riksmekleren. Kommer man ikke til enighet her, blir det streik fra natt til 28. juni.