SpareBank 1 SR-Bank øker boliglånsrenten

tall Kalkulator, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Norges Bank har hevet styringsrenten for å redusere risikoen for langvarig høy inflasjon, og for å redusere behovet for kraftigere innstramminger på et senere tidspunkt.

– I lys av at Norges Bank setter opp styringsrenten for å dempe presset i norsk økonomi, og at bankens innlånskostnader fortsetter å øke, setter SpareBank 1 SR-Bank opp boliglånsrenten med inntil 0,50 prosentpoeng, sier Roger Lund Antonesen, konserndirektør for personmarked.

Arbeidsledigheten er historisk lav samtidig som norsk økonomi preges av inflasjonspress både nasjonalt og globalt. Hvordan norsk økonomi vil utvikle seg fremover er usikkert, men det er varslet flere rentehevinger av styringsrenten for å kjøle ned økonomien.

De nye betingelsene i SpareBank 1 SR-Bank blir gjort gjeldende fra 27. juni for nye lån, og fra 8. august 2022 for eksisterende lån. Alle boliglånskunder vil få informasjon i nettbank eller brev i posten om hvordan renteendringen påvirker dem.