Strømstøtte: Du burde fortsatt bytte strømavtale

bytt Spar penger på å bytte strømavtale. Foto: Bytt.no.

Selv om strømstøtten er på 80% over 70 øre er det fortsatt like mye å spare på å bytte til en billigere strømavtale.

Regjeringen besluttet i 2022 å forlenge strømstøtten til mars 2023. Slik fungerer den i dag:

 • Staten dekker 80% av spotprisen over 70 øre (eks. mva)
 • I oktober, november og desember vil støtten økes til 90

For deg som strømforbruker vil det si at du betaler full pris for de første 87,5 øre/kWt (inkl. mva), og deretter 20% av strømprisen over dette.

Strømstøtten beregnes ut fra hva den gjennomsnittlige månedsprisen er på NordPool (strømbørsen). Det er her strømleverandørene kjøper strømmen som de selger videre til forbrukerne.

Med andre ord: hvilken strømavtale du har påvirker ikke hvor mye du får i støtte. Din støtte er kun beregnet på hvor mye strøm du bruker (kilowatt) og hva den månedlige gjennomsnittsprisen er på strømbørsen. Det spiller ingen rolle om du har en dyr eller billig strømavtale.

Alle privatkunder i Norge får strømsøtte, så lenge strømprisen på strømbørsen er høy nok. Dette har faktisk ført til at enkelte forbrukere med svært billige fastprisavtaler får betalt for å bruke strøm, ettersom strømstøtten utgjør mer enn 100% av deres fastpris.

Vanlig feil: Strømstøtten dekker ikke 80% av strømregningen din

En vanlig feil vi har hørt i Bytt.no er at strømkunder tror at støtten dekker 80% av strømregningen din. Det er nemlig feil – la oss se på noen konkrete eksempler med priser fra mars 2022 hvor gjennomsnittsprisen på strømbørsen var 187 øre kWt.

Eksempel med dyr strømavtale:

 1. Gjennomsnittlig spotpris på strømbørsen:187 øre (eks mva)
 2. Pris strømavtale: 299 øre (inkl. mva og påslag)
 3. Strømforbruk: 2 000 kW
 4. Hele strømregningen før støtte er på 5 980 kr (Pris strømavtale x Forbruk)
 5. Støtten dekker 2 340 kr av dette (80% over 70 øre av 187 øre)
 6. Din strømregning blir 3 640 kr.

Strømstøtten dekker 39% av regningen på dette eksempelet.

Eksempel med billig strømavtale:

 1. Gjennomsnittlig spotpris på strømbørsen: 187 øre (eks mva)
 2. Pris strømavtale: 233 øre (inkl. mva og påslag)
 3. Strømforbruk: 2 000 kW
 4. Hele strømregningen før støtte er på 4 660 kr (Pris strømavtale x Forbruk)
 5. Støtten dekker 2 340 kr av dette (80% over 70 øre av 187 øre)
 6. Din strømregning blir 2320 kr.

Strømstøtten dekker 50% av regningen på dette eksempelet.

Strømstøtten er like stor på begge eksemplene (2 340 kr), ettersom støtten ikke ser på hvilken avtale du har i dag, kun hvor mye strøm du bruker og hva den gjennomsnittlige spotprisen på strømbørsen er.

Mange har kanskje unnlatt å bytte strømavtale den siste tiden i den tro at det ikke er like mye å spare nå som staten sponser en del av strømregningen, men som eksempelet viser så er dette langt fra sannheten.

Ettersom strømstøtten er den samme uansett hvilken strømavtale du har så vil besparelsen av å bytte til en billigere strømavtale være den samme som før.

I eksempelet over ser vi at en strømkunde med en dyr variabel-avtale faktisk kan spare så mye som 1 320 kr på én måned! Besparelsen forutsetter at strømkunden bytter til en billig spotprisavtale uten påslag og månedsbeløp.

Kilde: Bytt.no