Elskling advarer om lengre perioder med høye strømpriser

kalkulator Kalkulator, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Anstrengt strømproduksjon, begrensninger på strømnettet og høye drivstoffpriser forsetter å presse strømprisene til et historisk høyt nivå. – Det er på tide at vi forbereder oss på en lengre periode med et anstrengt strømmarked og høye strømpriser, sier Anne By Nazemi, Norgesansvarlig på Elskling.no.

I slutten av mai gikk Statnett ut og varslet om at forsyningssituasjonen kan bli anstrengt i enkelte situasjoner opp mot og gjennom vinteren 2023. Tilgang på regulerbar vannkraft og muligheter for import fra landene rundt sikrer tilgang til kraft i Norge i de fleste situasjoner. Men den hydrologiske situasjonen i Sør-Norge er imidlertid svakere enn normalt for årstiden, med mindre vann i magasinene og mindre snø i fjellet i deler av Sør-Norge.

Derfor endret Statnett vurderingen av kraftsituasjonen for hele Sør-Norge i kommende tappesesong fra normal (grønn) til stram (gul). Det er et signal om at situasjonen i kraftsystemet er mer utfordrende enn vanlig. Urolighetene i Europa har også bidratt til uvanlig høye gasspriser, samtidig som det er usikkerhet rundt de langsiktige gassleveransene.

Strømprisen i mai

De høye strømprisene påvirker først og fremst Sør-Norge (NO1, 2 og 5), men vi ser en liten nedgang for mai måned, sammenlignet med april. I Midt-Norge ble det en markant prisnedgang fra april til mai.

Gjennomsnittlig spotpris for mai:

  • 164,97 øre/ kWh i Øst (NO1)
  • 165,32 øre/ kWh i Sør (NO2)
  • 165,02 øre (kWh i Vest (NO5)
  • 15,76 øre/kWh i Midt (NO3)
  • 11,25 øre/kWh i Nord (NO4)

Sammenlignet med forrige måned:

Gjennomsnittlig spotpris for april:

  • 173,95 øre/ kWh i Øst (NO1)
  • 173,89 øre/ kWh i Sør (NO2)
  • 174,38 øre (kWh i Vest (NO5)
  • 45,07 øre/kWh i Midt (NO3)
  • 17,84 øre/kWh i Nord (NO4)

(Kilde: Nord Pool, priser eksklusive avgifter og mva.)

Vil bli enda dyrere

Eksperter har regnet seg fram til en pris nærmere 225 øre/kWh i første kvartal 2023. Hvis det blir tørt i hele perioden frem til årsskiftet vil det være snakk om helt andre priser, da kan strømprisen bli opp mot 400 øre/kWh. En av grunnene er at vannmagasinene ikke kommer til å fylles opp igjen til normalt nivå, selv med rikelig nedbør og snøsmelting. Og det betyr at strømprisene i utlandet vil ha større påvirkning på prisene her hjemme.

– Elskling.no anbefaler kunder med spotprisavtale å sette av penger for fremtidige, høye strømregninger, spesielt før høsten og vinteren, sier Anne By Nazemi. Men Elskling.no vil understreke at uforutsette hender kan påvirke strømprisene til det bedre.

Spotprisavtale eller fastprisavtale?

I de kommende månedene kan prisene for spotprisavtale reduseres noe takket være bra værforhold for strømproduksjon. Men de forblir nok høye på grunn av den politiske situasjonen. Med timepris har derimot kundene større påvirkningskraft på strømregningen sin, da de kan styre strømforbruket sitt på timenivå.

Fordelen med å ha fastprisavtale er at man enklere kan forutse hvordan strømprisene påvirker privatøkonomien. Risikoen med fortsatt høye strømpriser er noe som strømselskapene må ta høyde for i sine fastprisavtaler.

– Det finnes ikke noe enkelt svar på hvilken type avtale som er best – det kommer helt an på enhver person sine forutsetninger når det kommer til strømforbruk, økonomiske situasjon og preferanser. Det viktigste er at man tar et aktivt og bevisst valg av strømavtale, for å sikre en så gunstig strømpris som mulig, forklarer Anne By Nazemi.