Fra 1. oktober kan det bli vanskeligere å få boliglån

Både Finanstilsynet og Norges Bank mener de økte fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften ikke bør videreføres i fjerde kvartal. Dette vil i så fall gjøre det vanskelig for mange å få boliglån. Bildet er fra Nydalen i Oslo. Foto: Gustavo Sugahara/ Flickr.com

I slutten av forrige uke sendte Finansdepartementet på høring et forslag fra Finanstilsynet om å ikke videreføre de økte fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften i fjerde kvartal.

Sterk vekst i husholdningenes gjeld og i boligprisene førte til at Finansdepartementet i juni 2015 fastsatte en forskrift som regulerer bankenes utlånspraksis for boliglån.

Forskriften stiller blant annet krav til kundens betjeningsevne, gjeldsgrad og belåningsgrad.

Mer konkret skal kundene tåle en renteøkning på opptil fem prosentpoeng, kundenes samlede gjeld i forhold til inntekt skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt og lånets størrelse i forhold til boligens verdi skal maksimalt være 85 prosent.

Det stilles også krav om avdragsbetaling for lån med høy belåningsgrad.

For å sikre at bankene fortsatt skulle kunne utvise skjønn i enkeltsaker, åpner forskriften for at en viss andel av bankens utlån kan bryte med enkeltkravene.

Denne fleksibilitetskvoten er satt til åtte prosent av utlånsvolumene i Oslo, og ti prosent utenfor.

Annonse:


Les også: Huseier åpnet ikke Digipost – Må ut med 800.000 kroner i tvangsmulkt til kommunen

Fleksibilitetskvoten justert opp som følge av koronakrisen

Den 23. mars i år besluttet imidlertid Finansdepartementet å øke fleksibilitetskvotene i Oslo kommune og resten av landet til 20 prosent for andre kvartal 2020.

Formålet med den økte fleksibiliteten var å styrke bankenes mulighet til å hjelpe sine boliglånskunder gjennom en krevende periode.

I juni besluttet departementet av samme årsak å videreføre de økte kvotene også i tredje kvartal.

Finanstilsynet foreslår nå at de midlertidig økte fleksibilitetskvotene ikke videreføres i fjerde kvartal.

Dette i frykt for at det svært lave rentenivået kan føre til at boligprisene og husholdningsgjelden øker ytterligere fra et allerede høyt nivå.

Dette synet støttes også opp av Norges Bank.

Finansdepartementet har derfor sendt forslaget til høring, og fristen er satt til 4. september.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk

Rapport viser at hver femte kjøper av brukte boliger er misfornøyde med kjøpet

Flere tusen husstander og bedrifter får nytt postnummer 1. oktober

Regjeringen vurderer å øke formueskatten på dyre boliger

Fra 1. juli gjelder nye regler for antall omsorgsdager