Dette bør du gjøre om du mister jobben

Det er mørke skyer over oljenæringen for tiden. Dette gir seg utslag i høyere arbeidsledighet. Bildet viser en Åsgård B plattform. FOTO: Øyvind Hagen, Statoil

Tall fra SSB forteller oss at stadig flere mister jobben, noe som kan få store konsekvenser for privatøkonomien. Forbrukerøkonom, Elin Reitan, gir deg her noen råd til grep du kan ta om dette skulle skje deg.

Skrevet av: Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea. (Dette innlegget ble først publisert på bloggen til Nordea 20.01.2016).

Stadig flere mister jobben, viser tall fra SSB, og det er de med høyere utdanning som må ta den største støyten. Antall registrerte ledige med universitets- og høgskoleutdanning økte med 13 prosent fra november 2014 til november 2015.

Veksten kom på Sør- og Vestlandet. Økningen henger sammen med oljenedturen og nedgangen i oljerelaterte næringen, hvor utdanningsnivået er relativt høyt.

Mister du jobben har du rett til dagpenger fra NAV, men utbetalingen herfra er ofte langt mindre enn det du får utbetalt i lønn som ansatt.

Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea. FOTO: Nordea

Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea. FOTO: Nordea

Dagpengeutbetalingen utgjør i snitt 62 prosent av inntekten din, før skatt. Og du får maksimalt 337.000 kroner i året da det ikke regnet dagpenger av inntekt over 6 G.

Mange med høyere utdanning rammes derfor hardt når de mister jobben, fordi de ofte har en høyere lønn.

Nødvendige grep

Med lavere inntekter er det viktig at du har god oversikt over økonomien din, samtidig som du klarer å redusere utgiftene dine. Det aller første du bør gjøre når du mister jobben er derfor å identifisere hva som går inn og ut av kontoen din og å sette opp et budsjett som tar høyde for den reduserte inntekten.

Kutt deretter de unødvendige «lommetyvene» som kaffebar latte, mat på farten og unødvendige taxiturer. Si opp unødvendige abonnement, påse at du har de beste lånebetingelsene og de riktige forsikringene.

Mange har også et stort innsparingspotensial når det gjelder matbudsjettet, så her gjelder det å planlegge innkjøpene for å kutte utgiftene.

Kontakt også gjerne de kreditorer du ser du ikke vil makte å møte dine forpliktelser til, og be om utsettelse. Er det kritisk kan du også be om avdragsfrihet på bolig- og studielånet i en periode.

Boligen kan stå i fare

Det er heller ikke uvanlig at arbeidsledighet kan føre til at man får så store problemer i privatøkonomien at man står i fare for å miste boligen sin. Om du skulle få så store problemer at salg av bolig er eneste utvei er det ofte langt mer gunstig å begynne denne prosessen på et tidlig tidspunkt, enn når man er på randen av konkurs. Da kan du gjøre forberedelser i ro og fred.

Et hastet boligsalg kan ofte gå ut over prisen, og enda verre er det om boligen ender opp på tvangssalg.

Dette bør du gjøre om du mister jobben:

  • Identifiser hva som går inn og ut av kontoen, barber bort unødvendig forbruk og skriv budsjett
  • Opprett en regningskonto hvor du avsetter midler til faste utgifter slik at du sikrer betaling av disse
  • Kontakt kreditorer i god tid om du ser at du kan få problemer med å betale dine forpliktelser
  • Be om avdragsfrihet på lån i en periode
  • Ikke ta opp forbruksgjeld eller finansier forbruk med kredittkort
  • Utsett utgifter, som for eksempel boligbytte, kjøp av fritidsbolig, oppussing osv.