Det blir krav til helseattest for eldre bilførere også etter 1. august

Det vil også etter 1. august bli stilt krav til helseattest for eldre bilførere. Illustrasjonsfoto: Jonathan Judmaier/ Pixabay

Den 27. mai vedtok Stortinget å be regjeringen oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere, med virkning fra senest 1. august. Det skjer imidlertid ikke.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har nå vurdert hvordan kravet fra Stortinget skal følges opp, og han har konkludert med at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre denne endringen fra 1. august.

– Tryggheten til alle som ferdes i trafikken må ivaretas. En obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett oppfyller helsekravene, og dermed er trygge sjåfører. Å fjerne kravet til helseattest er en stor endring, og vi trenger mer tid til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en melding fra departementet.

Samferdselsministeren har tidligere meddelt Stortinget om flere utfordringer knyttet til en slik rask endring, og at han ikke kunne garantere gjennomføring allerede fra 1. august.

Les også: Nå kan det bli forbudt å kjøre bensin- og dieselbiler i de største byene

Ser på erfaringer fra Sverige

– Mange eldre som ikke oppfyller helsekravene har ikke blitt fulgt opp med formelle vedtak, men har førerkort som er utløpt. Dersom dagens ordning oppheves, risikerer vi at mange som ikke oppfyller helsekravene igjen vil kunne få førerrett. I tillegg har 37 prosent av sjåførene over 80 år førerkort med forkortet gyldighet, og de har dermed behov for hyppig medisinsk oppfølging. Vi må ha en forsvarlig prosess med utredning og høring for at disse fortsatt skal kunne fanges opp på en hensiktsmessig måte, og det er ikke mulig før 1.august, sier Hareide.

Saken fortsetter under annonsen:


– Vi ser gjerne til våre naboland når vi vurderer ulike tiltak, også i trafikksikkerhetsarbeidet. Når vi sammenligner trafikksituasjonen mellom Norge og Sverige, tyder ny forskning på at eldre bilførere i Sverige har høyere ulykkesrisiko enn i Norge (VTI-rapport 1068 fra 2020). Det er viktig for trafikksikkerheten at vi gjør våre egne vurderinger av hva som er best i Norge, sier Hareide.

Les også: Vegvesenet vil at du skal kunne avregistrere bilen din midlertidig uten å levere inn skiltet

Legenes og de pårørendes rolle blir viktigere

Ved bortfall av helseattest, vil legenes oppfølging av pasienter, meldeplikt og formelle vedtak om tilbakekall av førerrett bli viktigere.

Dermed må legene og statsforvalterne, som følger opp meldinger fra legene, få god informasjon, og tilstrekkelig tid til å forberede seg på endringen, mener ministeren.

Pårørendes rolle vil også bli viktigere, og det er nødvendig med god informasjon om hvordan de kan følge opp nærstående og slektninger som av helsemessige grunner ikke bør kjøre bil.

Både egenerklæring om helse og utvidet bruk av praktisk kjørevurdering er blant tiltakene som nå vurderes for å kompensere for bortfall av helseattesten.

– Statens vegvesen og Helsedirektoratet fortsetter arbeidet med å utrede hvordan Stortingets vedtak, der regjeringen bes om å oppheve kravet til obligatoriske helseattest for eldre bilførere, kan følges opp. Når deres utredning foreligger 1. oktober, vil jeg ta stilling til hvordan dette skal følges opp videre, sier Hareide.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Derfor reserverer nå bankene et beløp på kontoen din før du får fylle drivstoff

Fra og med 2021 må alle beboere i borettslag og sameier være med å betale for elbilladere

Slik kan mange bileiere spare tusenlapper med et par tastetrykk

Vurderer du å lease bil? Her er syv typiske feller

Ny tjeneste lar deg se hele eierhistorikken på bilen