Vilkårene for å motta ytelser fra Nav endres ved nyttår

Fra nyttår endres vilkårene for å få ytelser fra Nav. Bilde: Skjermdump fra Nav.no.

Fra 1. januar 2021 blir det endringer i vilkårene for ytelser etter folketrygdloven. Det innebærer blant annet at kvalifiseringsperioden som kreves for å ha rett til en ytelse fra Nav økes fra tre til fem år.

Folketrygdloven inneholder regler som skal bidra til å sikre inntekt og kompensere for utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Flere av ytelsene fastsettes på grunnlag av trygdetid, og er uavhengig av tidligere inntekt.

Det er også et krav om minst tre års medlemskap i Folketrygden for å være kvalifisert. Dette kalles kvalifiseringsperiode.

Nylig vedtok Stortinget lovendringer som vil påvirke arbeidsavklaringspenger (AAP), stønad til enslig mor eller far, uføretrygd, ytelser til gjenlevende, alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor.

Endringene er foreslått å gjelde for søknader som er sendt inn fra og med 1. januar 2021, og ikke for de som allerede mottar ytelser eller sender inn søknad før nyttår.

Les også: Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Annonse (saken fortsetter under):


Kvalifiseringsperioden økes fra tre til fem år

Lovendringen medfører disse endringene, ifølge Nav:

  • Kvalifiseringsperioden som kreves for å ha rett til en ytelse fra folketrygden økes fra tre til fem år. Kvalifiseringsperiode er den tiden du har opparbeidet deg rettigheter til ytelse fra folketrygden.
  • Særrettigheter for å ha rett til en ytelse og gunstige beregningsregler for flyktninger oppheves.
  • For AFP i offentlig sektor gjelder lovendringen kun opphevingen av reglene om gunstigere beregning for flyktninger.
  • Det innføres supplerende stønad til uføre flyktninger.

I statsbudsjettet for 2021 er det anslått at Folketrygdens totale utgifter vil ligge på 467 milliarder kroner kommende år.

De største utgiftspostene antas å bli:

  • Alderspensjon: 251,2 milliarder kroner
  • Uføretrygd: 104 milliarder kroner
  • Sykepenger: 41,1 milliarder kroner
  • Arbeidsavklaringspenger: 31,4 milliarder kroner
  • Dagpenger: 18,4 milliarder kroner

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nå kommer skattekortet for 2021: – Har kanskje aldri vært viktigere å sjekke

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

14 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten din